Med anledning av Uppdrag granskning

Luleå 2010-04-07 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max tar sitt ansvar
I Uppdrag granskning 7/4 görs en förnyad granskning av villkoren för personal i städbolag som anlitas av snabbmatsföretag. Max hamburgerrestauranger är inte ett av de företag som pekas ut, men vill i samband med granskningen redovisa de åtgärder vi gjort sedan sist.

I samband med granskningen 2007 sades alla kontrakt med externa städbolag upp. Alla som städat hos Max erbjöds fast anställning och 46 av 52 personer tackade ja till erbjudandet. Några har tagit steget över till jobb som restaurangbiträden och ytterligare andra har gått vidare i yrkeslivet.

All städning hos Max utförs av Samhall, eller egen personal, med kollektivavtal. Genom samarbetet med Samhall får funktionsnedsatta möjlighet att komma ut i yrkeslivet och många går också vidare som restaurangbiträden. All städning sker på morgon och förmiddag. Samarbetet är en del av Max sociala hållbarhetsarbete och vår strävan att bredda arbetsmarknaden för funktionsnedsatta.

Sett i backspegeln är vi glada för Uppdrag gransknings insatser 2007. Den gav oss anledning att anstränga vår kontroll av externa samarbetspartner än mer och att ta ytterligare steg i vårt mångfaldsarbete. Vi känner i dag stolthet över vårt samarbete med Samhall och möjligheten för fler att jobba hos oss.

Se det uppföljande avsnittet av Uppdrag granskning på SVT Play.