Vi vill engagera

Engagemang handlar om att vi vill inspirera våra gäster, anställda, leverantörer, myndigheter, opinionsbildare och andra intressenter att vara en del av vår hållbarhetsresa. Hälsa, rättvisa och miljö kommer att fortsätta att vara i foukus när vi rör oss framåt. Aktivt engagemang är viktigt för att se till att våra ansträngningar bär frukt.

Medvetna val

Våra gäster är avgörande för vår förmåga att driva förändring. Gästen måste göra medvetna val och det är vår uppgift att göra det möjligt. Vi har flera hälsosamma alternativ och många måltider med låg klimatpåverkan på menyn. Sedan 2008 är hela menyn klimatmärkt och under 2016 lanserades många gröna måltider under konceptet Green Family. Sedan 2020 har vi en färgkod i menyn som gör det lättare för gästen att välja hållbart.

Det är många medvetna val som har skapat vår meny. Vi väljer, utvärderar, justera och väljer igen. Utvecklingen av vår meny är en pågående process.

Engagerade medarbetare

För oss är våra medarbetare viktiga. För engagerade och medarbetare krävs en engagerad arbetsgivare. Alla ska må bra när de är med oss men vi jobbar i en stressig miljö och ibland med obekväm arbetstid. Därför har vi tydliga policyer och mål när det gäller;

  • Den fysiska arbetsmiljön
  • Den psykosociala arbetsmiljön
  • Jämställdhet och mångfald
  • Utbildning
  • Ledarutveckling

Vi uppmuntrar personligt ledarskap och hjälper våra medarbetare att identifiera sina styrkor och svagheter. De får de verktyg de behöver för att utvecklas som ledare och för att ha god kundservice. Detta helhetsgrepp bidrar till en bättre arbetsplats och nöjdare medarbetare. 

Naturligtvis är våra leverantörer också viktiga intressenter, utan dem skulle vi inte kunna göra något av det vi gör. Vi har höga krav på och nära samarbete med våra leverantörer.

Hög transparens

Vi tror att för att nå våra mål är det viktigt att låta andra veta om det arbete vi gör och hur vi gör det. Transparens är en en förutsättning om du ska vara trovärdig. Det är också en förutsättning om du menar allvar med att vilja dela med dig av dina framgångsfaktorer. Vi jobbar brett med miljöfrågor men vi ser klimatet som en av vår tids största angelägenheter. Och därför strävar vi efter att vara en global förebild när det gäller att ta itu med klimatkrisen.

Även om vi är en liten spelare internationellt sett vill vi bli så framgångsrika vi kan och det är väldigt viktigt för oss att inspirera andra större företag att följa i våra fotspår. Vi gör den mest omfattande klimatanalysen i hela restaurangbranschen och vi är helt transparenta med våra resultat och hur vi räknat.

NGO's såväl som konkurrenter och gäster ska kunna bekanta sig med exakt hur vi har gått till väga. Det är hela idén med den omfattande och transparenta analysen. Fördelen med att vara 100 procent transparent är att vi blir extra försiktiga och att vi kan få snabb och kompetent feedback om något kan göras bättre. Så samtidigt som vi delar så lär vi oss mycket. Det är en lärorik resa - i flera riktningar.