Jämställd sponsring ger MAX ny certifiering

2023-09-27 08:07 (Uppdaterad 2023-09-27 08:08)

MAX Burgers arbetar aktivt för att företagets sponsringsbudget ska fördelas jämställt. Som första företag inom restaurangbranschen blir MAX certifierad för jämställd sponsring genom stiftelsen FairPay.  

Stiftelsen FairPay är en organisation som sedan 2012 har arbetat för jämställd sponsring, bland annat genom att följa upp företags fördelning av sponsring samt bidra i strategiska frågor kopplat till jämställd idrott. För att säkerställa att MAX kan bli certifierade så har FairPay fått insyn i MAX sponsorstrategi och tagit del av hur sponsorersättning fördelas mellan män/pojkar och kvinnor/flickor. FairPay kunde konstatera att restaurangkedjan uppfyller kraven för jämställd sponsring och erhåller därmed FairPay certifieringen.  

- MAX har stöttat idrottare och lokala idrottsföreningar sedan mina föräldrar startade företaget, säger Christoffer Bergfors som är vice koncernchef på MAX Burgers. Vi känner oss stolta och glada över att vara först i vår bransch med certifieringen. Tillsammans med FairPay kommer vi kunna göra skillnad för alla idrottsutövare. I dagsläget stöttar vi 120 klubbar och idrottsföreningar över hela Sverige, en siffra som ständigt ökar.  

Att vara en FairPayer innebär att man tar ställning för att alla flickor och pojkar, kvinnor och män, ska få samma resurser och möjligheter att utvecklas inom idrotten. 

- Företag som lever efter tydliga värderingar och som har en hållbarhetsstrategi som löper hela vägen genom sitt samhällsengagemang bidrar till en hållbar utveckling av samhället. Vi ser att MAX Burgers har arbetat för jämställd sponsring under flera år och vi är väldigt glada över att bolaget nu vill bli en FairPayer med syfte att validera sitt arbete och ta tydlig ställning i frågan om jämställd idrott. Vår förhoppning är att det ska inspirera fler företag till att se över sin sponsring utifrån ett jämställdhetsperspektiv, säger Isabelle Widmark som är styrelseordförande på FairPay.  

Förutom att jobba med jämställdhet genom sponsringsstrategi delas MAX Idrottsstipendium ut årligen till aktiva idrottare i Norrbotten. Stipendiet har delats ut sedan 1985 och ska fungera som en sporre som motiverar till att fortsätta satsa på idrotten. Prispengarna på 100 000 kronor kan användas för resor till tävlingar och träning vilket gör det enklare att konkurrera på lika villkor, trots det geografiska avståndet som vissa gånger sätter käppar i hjulen för ungdomar från Norrbotten.  

 

För mer information vänligen kontakta Lovisa Haeger, pressansvarig på MAX Burgers.  
Telefon: 0705 88 95 03 
Mail: lovisa.haeger@max.se