Integritetsskydd & personuppgifter

Uppdaterat: 2022-10-24.

Vi på MAX Burgers Aktiebolag värnar om din integritet. När du när du på något sätt kommer i kontakt med oss kan det innebära att dina personuppgifter (såsom namn, adress, e-mail, personnummer, telefonnummer m.m.) behandlas av oss. Den här integritetsskyddspolicyn syftar till att beskriva varför vi behöver behandla dina personuppgifter, när det sker och hur vi behandlar dem. Vi vill även berätta om vilka skyldigheter vi har och vilka rättigheter du har. Du behöver endast läsa den del som är aktuell för just dig. Vill du läsa mer om vår cookiepolicy kan du göra det här.

För den personuppgiftsbehandling som beskrivs i denna policy är MAX Burgers Aktiebolag (”MAX”) personuppgiftsansvarig. Det betyder att det är vi som ”bestämmer” varför vi behöver behandla dina personuppgifter och att det är vi som primärt är ansvarigt. Om du har några frågor eller funderingar kring den här policyn och/eller vår behandling av dina personuppgifter är du alltid välkommen att kontakta oss på info@max.se eller genom att ringa 0920–89000.

Strax kommer vi att berätta om varför vi behandlar dina personuppgifter, vilka slags uppgifter det rör sig om och om vi delar uppgifterna med någon. Vi har delat upp det mellan konsumenter (privatpersoner) och företagsrepresentanter.

Därefter kommer ett gemensamt avsnitt som handlar om var vi lagrar dina personuppgifter och hur vi skyddar dem. Här berättar vi även om dina rättigheter och var du vänder dig om du har frågor, om du vill göra dina rättigheter gällande eller om du inte skulle vara nöjd med något.

Konsumenter

Varför vi behandlar dina personuppgifter (våra ändamål)

Fullgörande av avtal med konsumentkunder

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra vårt avtal med dig, till exempel för att kunna ta emot och hantera din beställning, för att berätta att beställningen är klar och för att kunna leverera den. Vi behöver också kunna administrera din betalning till oss. Om du väljer att lagra kreditkort (Återkommande betalningar / EasyPayment) kommer en tokeniseringslösning som tillhandahålls av vår betalningsleverantör att användas. Kortdata lagras aldrig i någon av våra onlinetjänster.

Den behandling vi gör sker med stöd av det avtal du ingått/är på väg att ingå med oss (fullgörande av avtal).

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter för att kunna administrera och genomföra beställningen samt en kort tid därefter men som längst i 24 månader sedan senaste aktivitet.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Samarbetspartners får på vårt uppdrag använda dina personuppgifter men bara för de ändamål som anges här. De får heller inte behålla dem efter avslutat samarbete. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Marknadsföring till konsumenter

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Likt andra företag eller organisationer, har vi ett intresse av att marknadsföra oss och våra produkter till personer som är- eller vill bli kunder hos oss. Därför behandlar vi dina personuppgifter för ändamålet marknadsföring (till konsumenter). Vår bedömning är att vi har det lagen kallar, ett “berättigat intresse” när vi hanterar de personuppgifter vi samlat in för att marknadsföra oss och våra produkter. Vi kommer t.ex. att skicka ut och/eller presentera erbjudanden och rabatter t.ex. genom e-post, SMS eller via sociala medier.

De personuppgifter som används i förberedelserna inför, och i själva marknadsföringen, är vanliga uppgifter som inte är känsliga och som i många fall finns tillgängliga i offentliga register eller som du själv valt att lämna till oss. Det rör sig t.ex. om ditt namn, e-postadress och telefonnummer. Vi hämtar även in uppgifter som telefonnummer, e-postadress, adress och postadress från offentliga källor som t.ex. Skatteverket eller från enskilda adressleverantörer För det fall dina uppgifter kommer från tredje part kommer det i vår kommunikation med dig återges vilken tredje part det rör sig om.

Du har alltid rätt att själv bestämma över hur du vill få dina erbjudanden genom att säga ja eller nej till exempelvis e-post eller SMS.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge vi har en kundrelation med dig, t.ex. genom att du har ett användarkonto online men som längst i 24 månader efter det att du senast varit i kontakt med oss.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Samarbetspartners får på vårt uppdrag använda dina personuppgifter men bara för de ändamål som anges här. De får heller inte behålla dem efter avslutat samarbete. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Profilering.

Vi vill naturligtvis att du ska tycka att den information som vi presenterar för dig är intressant och relevant för just dig. I samband med marknadsföring gör vi därför s.k. profilering. Det innebär till exempel att vi tittar på din orderhistorik eller vilka produkter du har visat intresse för så att vi kan ge dig erbjudanden som vi tror att just du gillar.

Om du tillåter delning av din plats på din mobila enhet och/eller dator används din position för att anpassa våra onlinetjänster och användarupplevelsen. Vi kan också använda din plats för att visa lokala erbjudanden till dig.

Du kan när som helst meddela oss att vi inte ska använda profilering eller att du inte vill ha fortsatt direktmarknadsföring från oss. Då kontaktar du oss via info@max.se eller ringer oss på 0920–89000 och ber om hjälp med att lägga in en spärr.

Reklamspärr

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Om du som meddelat att du inte vill ha vår marknadsföring måste vi kunna tillmötesgå din begäran, och då behöver vi spara dina personuppgifter i vår spärrlista (annars kan vi inte hålla koll på att just du inte vill ha vår reklam i fortsättningen).

De uppgifter vi behandlar är namn, telefonnummer och postadress. Av respekt för din integritet kommer vi inte att kontrollera att du bor kvar på adressen så du måste själv komma ihåg att uppdatera uppgifterna om du flyttar. Vi behandlar uppgifterna med stöd av att vi genomför en rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi sparar uppgifterna så länge det är relevant dvs. så länge vi måste säkerställa att vi inte behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Användarkonto och kundklubb

För att vi ska kunna administrera ditt användarkonto respektive MAX kundklubb och fullgöra våra åtaganden måste vi behandla några av dina personuppgifter. Det handlar t.ex. om kontaktuppgifter som ditt namn, telefonnummer och e-postadress eller din orderhistorik. Det omfattar också lösenordet som tillhandahålls under kontoregistrering och som aktiverar inloggning på ett användarkonto. Detta lagras krypterat och du är ansvarig för att välja ett starkt lösenord och hålla det konfidentiellt.

Vi behandlar personuppgifterna för detta ändamål med stöd av det lagen kallar fullgörande av avtal.

Profilering m.m.

För att vi, i enlighet med våra åtaganden i kundklubben, ska kunna erbjuda erbjudanden som passar just dig så tittar vi på vad du brukar beställa (din orderhistorik).  Om du väljer att inte lämna uppgifterna eller invänder mot profileringen så kommer vi endast erbjuda dig generiska erbjudanden.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi lagrar dina uppgifter så länge du är registrerad användare/medlem i kundklubben och upp till 24 månader därefter.

Med vilka delar vi dina uppgifter?

Samarbetspartners får på vårt uppdrag använda dina personuppgifter men bara för de ändamål som anges här. De får heller inte behålla dem efter avslutat samarbete. Vi säljer inte din personliga information till tredje part.

Konsumentundersökningar

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna skicka ut konsumentundersökningar.

Vi använder oss av olika aktörer (tredje part) för att, på vårt uppdrag, genomföra olika undersökningar. När du blir kontaktad med anledning av en sådan undersökning är det således inte för att du finns med i våra register utan i tredje parts register, t.ex. för att du har anmält dig som villig att delta i olika undersökningar. Vi kan dock kontakta aktörerna och skicka ut en undersökning genom dem, vilket ur dataskyddsförordningens perspektiv innebär att även vi behandlar dina personuppgifter – och är därmed personuppgiftsansvariga.

Vi kontaktar endast tredje part och meddelar vilken undersökning vi önskar besvarad samt vilken målgrupp som vi önskar ska få utskicken.

Vi behandlar dina personuppgifter med stöd av en intresseavvägning där vi bedömer att vi har ett berättigat intresse av att kunna skicka ut undersökningar kopplade till vår verksamhet och de produkter vi erbjuder, i syfte att analysera, utveckla och effektivisera vår verksamhet. Om du inte önskar delta i framtida undersökningar kan du antingen kontakta oss via info@max.se, eller följa den länk som finns i varje utskick.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna genomföra undersökningen samt en kortare tid därefter.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter vidare till någon tredje part såvida inte det krävs enligt lag.

Analys och utveckling av onlinetjänster

För att vi ska kunna upptäcka problem med våra onlinetjänster, för att utveckla och förbättra dem och göra dessa ännu mer attraktiva för dig som kund behöver vi bland annat analysera användning och resultat. Vi kan till exempel samla in teknisk information, så som vilken typ av mobilenhet du använder, en unik enhetsidentifierare som IMEI-nummer, enhetstoken, MAC-adress för enhetens trådlösa nätverksgränssnitt, IP-adress, mobilnummer som används av enheten, mobilnätsinformation, versioner av operativsystem och webbläsare. Det kan också vara detaljer om dina besök på våra onlinetjänster inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, webbloggar och annan kommunikationsdata.

Behandling av personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att utföra

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

Vi är enligt lag skyldig att vidta vissa åtgärder, exempelvis när vi ingått avtal med dig. Det rör sig till exempel om att vi är skyldiga att ha en korrekt bokföring.  För att kunna göra det måste vi behandla vissa av dina personuppgifter och vi gör det för att fullgöra respektive rättslig förpliktelse.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Uppgifterna lagras så länge den rättsliga förpliktelsen kräver det men vi får inte använda dem till något annat ändamål.

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina personuppgifter vidare till någon tredje part såvida inte det krävs enligt lag.

Skydda våra rättigheter och intressen

Varför vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål

För att vi ska kunna tillvarata våra intressen i en eventuell tvist eller liknande, för att kunna förhindra eller utreda eventuella bedrägerier, andra lagöverträdelser eller missbruk av våra onlinetjänster. För detta ändamål kan uppgifterna lagras under en period på upp till 10 år men inte längre än nödvändigt. Vi kan komma att dela dem med t.ex. domstol eller myndigheter.

Vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter är våra legitima intressen att fastställa, utöva, utreda eller försvara det rättsliga anspråket.

Kamerabevakning – bevakningsfilm

Vi tror att vi har ett gemensamt intresse av att besök hos oss på MAX ska vara trygga och säkra. I några av våra restauranger använder vi därför säkerhetskameror för att skydda våra gäster, personal och egendom från brott. Det innebär att vi kan komma att behandla personuppgifter som t.ex. bilder på personer. Bevakningsfilm delas endast med polisen vid särskild begäran när det krävs vid utredning av ett brott. Bevakningsfilm raderas efter 30 dagar.

Vår rättsliga grund för att behandla personuppgifter är våra legitima intressen att förebygga och förhindra brott.

Var vi lagrar din data

Vi strävar alltid efter att lagra och behandla dina personuppgifter inom EU/EES. I undantagsfall kan dina personuppgifter dock överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES genom våra leverantörer eller biträden. I de fall vi gör det kommer vi att se till att överföringen sker med stöd av EU-kommissionens så kallade standardavtalsklausuler, alternativt bindande företagsbestämmelser, kompletterat med de tekniska och administrativa skyddsåtgärder som bedömts erforderliga för att tillförsäkra en i allt väsentligt likvärdig skyddsnivå för uppgifterna som inom EU/EES.

Hur vi skyddar dina personuppgifter

Dina personuppgifter skyddas av både tekniska och organisatoriska åtgärder. Alla överföringar av personuppgifter och tokens kommer att krypteras. Alla personuppgifter lagras säkert, åtkomst till data övervakas och begränsas till de personer vars arbetsuppgifter kräver det.

Dina rättigheter

Rätt till tillgång

Du kan när som helst kontakta oss (info@max.se) för att begära ett utdrag över de personuppgiftbehandlingar som rör dig.

Rätt till rättelse

Du kan när som helst kontakta oss och begära att få felaktiga personuppgifter rättade eller för att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt att bli bortglömd

Du har rätt att be oss radera dina personuppgifter. Även om du ber oss radera dina personuppgifter kan vi ibland behöva spara vissa personuppgifter, t.ex. när lagen kräver att vi gör det eller om behandlingen krävs för att kunna försvara eller göra gällande våra rättsliga intressen. I sådana fall kommer vi att blockera användningen av dina personuppgifter för de ändamål som du önskar att bli bortglömd för.

Rätt till begränsning av behandling

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas exempelvis i väntan på att felaktiga uppgifter kontrolleras och eventuellt korrigeras. Notera att en begränsning eller radering av dina personuppgifter kan innebära att vi inte har möjlighet att fullfölja våra åtaganden gentemot dig.

Vi måste också informera dig om när begränsningen av behandlingen av dina personuppgifter upphör.

Rätt att göra invändningar

Du kan när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter, till exempel för direkt marknadsföring. Det inkluderar eventuell profilering av dig som görs för sådana syften. Om du invänder mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring så ska vi omedelbart upphöra med den behandlingen. Notera att om du det är du som kontaktar oss för att få mer information om våra tjänster så är det inte exempel på direkt marknadsföring.

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Detta gäller bara personuppgifter som du själv har gett oss, som behandlas automatiskt av oss och som vi behandlar för att kunna fullgöra avtalet med dig eller för att du givit ditt samtycke.

Klagomål

Om du har synpunkter eller klagomål rörande vår behandling av dina personuppgifter så är du välkommen att kontakta info@max.se. Vi hjälper dig gärna. Om vi mot all förmodan inte skulle lyckas att hitta en lösning tillsammans så kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är en tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.

Integritetsskyddsmyndigheten kan nås på: 

Telefon: 08-657 61 00
E-post: imy@imy.se

Integritetsskyddsmyndigheten,
Box 8114, 104 20 Stockholm


Ändringar av vår Integritetspolicy

Löpande mindre ändringar i vår Integritetspolicy kommuniceras genom hemsidan. Väsentliga förändringar i hur din data hanteras sker genom e-post (om vi har tillgång till din e-postadress), SMS eller brev. Om du har synpunkter på vår hantering av personuppgifter till följd av ändringen så är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på info@max.se.