Vinnar-Mats bantade 19 kilo med hamburgare på sex veckor

Luleå 2009-12-15 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Efter sex veckors diet bestående av hamburgare är det nu bevisat: det KAN vara roligt att banta! Av de fem deltagare som valdes ut, av ca 400 sökande, att delta i MinimizeYou för att banta med hamburgare har Mats Helgesson lyckats gå ned mest i vikt: på 42 dagar har han blivit 19 kilo lättare och samtliga värden har förbättrats.

Under 2007 gick Johan Groundstroem ned 30 kilo på 90 dagar genom en diet bestående av hamburgare. När han senare tog fram en undersökning* tillsammans med Max visade det sig att fyra av tio svenskar kan tänka sig att banta med hamburgare. Och av dem som testat olika dieter tyckte 42% att de är tråkiga att följa.

Nu har Johan coachat fem deltagare i sex veckor i kampen mot de extra kilona i ett projekt kallat MinimizeYou. Tillsammans har de fem deltagarna gått ned 60 kilo på sex veckor! Och bäst har det gått för Mats Helgesson som minskat hela 19 kilo i vikt.

- Jag hade satt som mål att gå ned 15 kilo och har överträffat mitt mål med 4 kilo. Jag trodde att det skulle bli väldigt enformigt att äta hamburgare i sex veckor - men det var fel! Även om det kan låta som en udda metod har den verkligen fungerat. Jag är stolt över att ha lyckats överträffa mitt viktminskningsmål efter att ha varit överviktig så länge ? och kvittot kommer från min läkare som bekräftar att mina värden är bättre än någonsin, säger Mats.

Vill du läsa mer om deltagarnas kamp mot kilona kan du läsa blogginläggen på www.minimizeyou.se. Eller vill du prata med Johan, Mats eller någon av de andra i MinimizeYou-deltagarna? Kontakta gärna Johan Groundstroem på 070-486 77 17 eller via mejl på johan@gc.nu. Mats Helgesson nås på 070-456 45 46.

*Max Hamburgerrestaurangers undersökning kring åsikter om viktminskning bygger på webbaserade intervjuer genomförda av Novus Opinion. Undersökningen omfattar 818 svarande. De intervjuade har bland annat svarat på frågor om man vill gå ner i vikt, av vilka skäl man skulle vilja det, vad man tycker om dieter samt om man skulle kunna tänka sig att banta med hamburgare. Undersökningen har genomförts under perioden 30 juni - 3 juli 2009.