Utökat samarbete mellan Max och Samhall

Luleå 2015-09-18 15:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31)

Ett nytt serviceavtal har tecknats mellan familjeägda Max Hamburgerrestauranger AB och Samhall AB. Avtalet, som sträcker sig över de kommande 5 åren, innebär att Samhall bland annat ansvarar för lokalvård med tillhörande kringtjänster samt yttre fastighetsskötsel vid Max restauranger runt om i Sverige. Avtalet innebär också att Max vid framtida rekryteringsbehov ska fortsätta att rekrytera medarbetare från Samhall.

Samarbetet mellan Max och Samhall etablerades år 2002 och har sedan dess vuxit i omfattning. Idag arbetar över 700 av Samhalls medarbetare i någon av Max 102 restauranger. Utöver att anlita Samhall för fastighetsskötsel och renhållning rekryterar Max också personal till restaurangernas drift från Samhall.

Sedan det att samarbetet inleddes har närmare 150 av Samhalls medarbetare fått en fast anställning på Max. Det nya samarbetsavtalet sträcker sig fram till 2020 års utgång och innebär att de båda företagen nu fördjupar sitt samarbete ytterligare.

– Vi är stolta över att fortsätta samarbeta med Samhall de kommande fem åren. Ett samarbete som vi hoppas ska skapa fler fasta anställningar åt kompetenta personer som tyvärr står utanför arbetsmarknaden. Vi arbetar efter en modell där vi alltid skräddarsyr en arbetsbeskrivning utefter våra medarbetares förutsättningar. Jag hoppas att vi kan inspirera fler företag att tänka och göra så, säger Christoffer Bergfors, VVD Max.

– I Max har vi en samarbetspartner som delar våra värderingar och vår strävan mot ett mer hållbart samhälle. Genom samarbetet får hundratals av våra yrkeskunniga medarbetare möjlighet att gå från utanförskap till en arbetsgemenskap samtidigt som vi stärker och utvecklar Samhall som en av landets ledande service- och tjänsteleverantörer, säger Monica Lingegård, VD på Samhall.