Till våra gäster!

Luleå 2007-11-05 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Du har säkert följt vad som sagts i TV och tidningar under den gångna tiden, där vi beskyllts för att betala ut svarta löner och inte följa arbetstidslagen.
Så är inte fallet! Max har blivit förda bakom ljuset av oseriösa städföretag. Vi har betalt full ersättning till städbolagen, men dess ägare har i sin tur betalt svarta löner till sina anställda. Max har således inte tjänat några pengar på städbolagens olagliga handlande, tvärtom. Att anlita ett städbolag är dyrare än att vi själva tar hand om städningen. Vi har alltid tagit avstånd från svart arbetskraft och oseriösa metoder och kommer alltid att göra det. Det strider mot allt vad vi och Max vill stå för som företag och som individer. Vi tror på ett gott företagande, det goda företaget! Där vi värnar om de anställda och samhället i stort.

Däremot så har de aktuella bolagen inte följt de regler som skriftligen undertecknats i avtalet mellan oss. I avtalet står det uttryckligen att arbetstidslagen skall följas samt att löner, skatter och avgifter betalas på korrekt sätt. Med facit i hand borde vi ha haft en bättre kontroll att dessa bolag skötte sina åtaganden, vi har kanske varit för godtrogna eller naiva - något vi nu har lärt oss av.

Max agerar - detta har vi gjort sedan de oseriösa städbolagen uppdagades:
1. Avtal med aktuella städbolag sades upp med omedelbar verkan.
2. Vi har erbjudit de drabbade städarna arbete på Max med avtalsenliga löner.
3. Max har skrivit ett centralt avtal med Samhall för att garantera en seriös städning. Samtidigt hjälper vi människor med funktionshinder ut i arbetslivet, förmodligen de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden.

Jag och Christoffer vill be alla gäster på Max om ursäkt för att vi har gjort er besvikna. Självklart borde vi ha haft bättre kontroll på hur våra städbolag fungerade. Men det är alltid svårt att gardera sig när man har att göra med ohederliga bolag.

Vi har lärt oss mycket av detta och kommer att bli mer noggranna när det gäller att upphandla tjänster i framtiden för att nå vårt mål att bli världens bästa fastfoodkedja.


Richard Bergfors
VD

Christoffer Bergfors
Vice VD