Richard och Christoffer Bergfors invalda i Visitas Hall of Fame

2024-05-07 08:27 (Uppdaterad 2024-05-07 08:37)

Utmärkelsen Visitas Hall of Fame tilldelas Richard Bergfors VD för MAX Burgers samt Christoffer Bergfors vice VD för MAX Burgers. De får priset bland annat för sin visionära förmåga samt sitt engagemang för klimat och hållbarhet.

Delar ur juryns motivering:
Grundade på faderns grill med okänd variabel har årets pristagare i mer än 20 år varit visionärer med förmågan att se in i och förstå den okända framtiden. Men de har också själva skapat framtiden genom modet att gå först och få andra att följa efter. Allra tydligast är det inom hållbarhet som verkligen inte är någon plusmeny utan en maximal ledstjärna för pristagarna – i allt från världens första klimatpositiva meny till att systematiskt välkomna människor som annars har svårt att få jobb.

Pristagarna är en frisc-ó härlig fläkt som inte räds att ta offentlig strid för besöksnäringens momsigaste frågor. De var först med fettbokslut, något som också bidrog till att skapa allt fetare bokslut. Och de är pionjärer i att förbättra gästupplevelsen med hjälp av teknik och digitalisering – innovationer som kommit hela näringen till del.

- Utmärkelsen är en ära och ett kvitto på att vi har kommit en bit på vägen att skapa världens bästa burgarkedja. Vår pappa Curt och mamma Britta skapade MAX från ingenting. Det var verkligen en grill och en dröm i början. Tack vare alla fantastiska MAXAre är vi idag snart 200 restauranger med närmare 8000 medarbetare. Stolthet är en underdrift, säger Richard & Christoffer Bergfors.

Om priset
Visitas Hall of Fame delas ut årligen och tilldelas en person som:
- har eller har haft ett mångårigt engagemang som företagsledare inom någon av besöksnäringens branscher,
- har gjort en exceptionell och bestående insats för besöksnäringen,
- har utgjort ett mångårigt föredöme som företagsledare,
- har utgjort ett mångårigt föredöme som kreatör,
- bedriver och har bedrivit sin verksamhet i enlighet med de av Visitas föreningsstämma fastställda etiska reglerna för besöksnäringen.