Rekordvinst för Max trots lågkonjunktur

Luleå 2009-07-15 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max trotsar lågkonjunkturen och redovisar rekordresultat efter första halvåret 2009, det bästa halvårsresultatet i företagets historia. Omsättningen ökade med 8 procent till 523 Mkr samtidigt som resultatet efter finansiella poster ökar med drygt 55 procent till 37, 3 Mkr.
Under 2009 har kedjan hittills öppnat tre nya restauranger och har nu 70 enheter från Haparanda i norr till Ystad i söder. Totalt har det inneburit 120 nya arbetstillfällen. Ytterligare fem nya restauranger planers öppna inom kort. Familjeföretaget Max har de senaste åtta åren fyrdubblat sin omsättning samtidigt som lönsamheten har ökat. Enligt utsikterna kommer 2009 ej att vara ett undantag.

- Utan tvekan verkar det som att vi har varit bäst på att anpassa oss inför de utmaningar som branschen mött under senare år. Kunderna uppskattar att vi använder uteslutande svenskt kött och svensk kyckling i våra produkter, att vi har goda, fettsnåla alternativ och inte minst att vi klimatmärker våra produkter och klimatkompenserar hela verksamheten till 100 % genom trädplantering i Afrika, säger Richard Bergfors, VD Max.

Framgångsreceptet för resultatförbättringen tror företaget beror på att man är ensam om att servera svenskt nötkött och svensk kyckling. Samtidigt satsar företaget vidare på smak, kvalitet och nyckelhålsmärkta produkter. Under 2008 valde dessutom Max att koldioxidmärka sina samtliga produkter och kompensera för hela företagets utsläpp genom trädplantering.