När svenskar rankar hållbarhet så hamnar MAX överst på listan

Stockholm 2019-04-15 10:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31)

Sustainable Brand Index (SBI) släppte sin rankning över hållbara varumärken under slutet på förra veckan där MAX är vinnare i sin kategori för nionde året i rad. Dessutom blir MAX det varumärke som klättrat mest sedan föregående år.

SBI listar Sveriges mest hållbara varumärken utifrån en konsumentundersökning som är Europas största varumärkesundersökning med hållbarhetsfokus. Totalt har man undersökt 1100 varumärken med 50 000 respondenter. I år hamnar MAX på plats 13 av totalt 355 varumärken som finns med på den svenska listan och blir därmed vinnare i sin kategori – nummer två i samma kategori hamnar på plats 59.

Förutom att vinna sin kategori så är MAX det varumärke som gör den mesta ökningen i listan från föregående år, från plats 19 till plats 13.

Naturvårdsverket har tillkännagivit kandidater till deras Miljömålspris som instiftats med syfte att uppmärksamma och belöna framgångsrikt miljöarbete som bidrar till att nå Sveriges klimatmål. MAX är nominerade i kategorin Mod och Tempo. På Naturvårdsverkets hemsida kan man bland annat läsa:

”De [MAX Burgers] har engagerat sig i klimatfrågan, bland annat genom att beräkna och minska sitt klimatavtryck, klimatmärka hela sin meny för att kunderna ska kunna göra medvetna val, öka utbudet av vegetariska alternativ och klimatkompensera för de kvarvarande utsläpp som verksamheten genererar. Därigenom bidrar MAX till miljömålet Begränsad klimatpåverkan.”

Miljömålspriset delas ut på Miljömålsdagarna 14-15 maj i Karlskrona.

Läs mer om Sustainable Brand Index här: https://www.sb-index.com/sweden
Läs mer om Naturvårdsverkets tävling Miljömålspriset här: https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Sveriges-miljomal/Miljomalspriset/