MAX tillsätter oberoende granskning av trädprojektet i Uganda

2024-05-07 08:00

Efter Aftonbladets reportage om trädprojektet Trees for Global Benefits i Uganda tar nu MAX Burgers initiativ till en oberoende granskning av projektet och de inblandade parterna. Med granskningen vill MAX säkerställa att resurserna används till avsedda ändamål, vilket innebär att fånga koldioxid och bidra till minskad fattigdom

I Aftonbladets reportage, publicerat 4 maj 2024, riktas skarp kritik mot trädprojektet i Uganda. MAX kommer nu skyndsamt att ge en extern oberoende revisionsfirma ett uppdrag att granska projektet och samtliga inblandade parter inklusive ZeroMission i Sverige och miljöorganisationen Ecotrust i Uganda. Efter granskningen kommer MAX ta ställning till fortsatta investeringar i kolkrediter från det aktuella projektet. Det innebär att om MAX inte kan få garantier att projektet sköts enligt överenskommelse kommer inga nya avtal att skrivas.

- Vi tar mycket allvarligt på uppgifterna från Aftonbladet. Om uppgifterna stämmer så går det stick i stäv med vad vi vill uppnå. Vi ber nu en oberoende revisionsfirman att granska projektet. För oss är det avgörande att våra investeringar går till det de är avsedda till och gör nytta för klimatet och den lokala utvecklingen, säger Richard Bergfors VD MAX Burgers.

MAX har köpt kolkrediter av ZeroMission från trädprojektet i Uganda i över 15 år. Projektet har växt och allt fler bönder har anslutit sig under åren. Årligen tar MAX del av en projektrapport och var femte år granskas projektet av en extern oberoende granskare.

- Projektet har haft utmaningar, vilket vi vet att ZeroMission arbetat med för att åtgärda. Att det nu framkommit nya påståenden om missförhållanden gör att vi måste vända på varje sten. Förutom att ställa krav på vår leverantör och tillsätta en oberoende granskning kommer vi själva snarast att åka till Uganda, säger Kaj Török, Hållbarhetschef MAX Burgers.

MAX har sedan 2008 arbetat med att mäta, minska och fånga klimatgaser. För att ta ansvar för de utsläpp som sker i hela värdekedjan köper MAX kolkrediter av ZeroMission. MAX ambition är att fånga koldioxid och samtidigt bidra till den lokala utvecklingen. Sedan projektets start har det varit helt frivilligt att gå med eller ur för de lokala markägarna.

För mer information, vänligen kontakta: Henric Byström, henric.bystrom@max.se, +46 704 83 05 48