MAX tillsätter ny CFO

Stockholm 2021-06-30 13:23 (Uppdaterad 2021-06-30 13:27)

Med lång bakgrund i ledande finansiella roller på bland annat H&M tillträder nu Martin Lindkvist rollen som group CFO på MAX Burgers. Den nya CFOn vill utveckla en modern, affärsorienterad funktion där integration i verksamheten bygger en lyckad affär. Martin kommer ingå i MAX Burgers koncernledning tillsammans med fem andra.

- Martin är en välkommen tillgång till koncernledningen, säger Richard Bergfors som är MAX koncernchef. Vi fortsätter vår expansiva resa och behöver spetsa vår kompetens hela tiden. Han kommer i fas där vi trots pandemin har kunnat se goda resultat.

Idag befinner sig MAX i en expansiv fas både inom Sveriges gränser och internationellt. För att på bästa sätt rusta upp inför tillväxtperioden kommer nu Martin Lindkvist påbörja sin resa hos MAX. Martin vill modernisera rollen som CFO genom att tydligare koppla samman strategi, IT och data.

- Jag är ingen traditionell CFO, säger Martin Lindkvist. Jag vill vara en aktiv del i att förstärka förståelsen för affären, snabbare realisera utveckling och skapa starkare tvärfunktionella band och synergier i en dynamisk och föränderlig omgivning. Det, menar jag, driver smarta affärer.

Genom sin bakgrund i flertalet organisationer har Martin varit med och drivit och utvecklat styrning samt IT- och finanssystem som samarbetar med resten av organisationen.

MAX ägs av familjen Bergfors samt stiftelsen Rättvis fördelning. Huvudägare samt arbetande styrelseordförande är Curt Bergfors. I koncernledningen ingår nu, utöver Martin Lindkvist: Richard Bergfors, koncernchef, Christoffer Bergfors, vice koncernchef, Maria Ziv, marknadsdirektör, Johan Ståhl, internationell- och franchisechef, samt Rikard Holm, Sverige- och Norgechef. MAX har huvudkontor i Luleå och filialkontor i Stockholm. 

 

 

 

 

MAX Burgers grundades 1968 och är Sveriges äldsta burgarkedja. MAX vill bli världens bästa burgarkedja och vägen dit är att göra världen lite godare. Både genom att servera de godaste burgarna och genom att vara en god kraft i samhället. Redan 2008 började MAX klimatmärka menyn och klimatkompensera för alla utsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Sedan 2018 har MAX en klimatpositiv meny, vilket innebär att företaget binder mer klimatgaser än hela värdekedjan släpper ut och samtidigt minskar utsläpp i linje med FN:s globala 1,5-gradersmål. Från 2006 har 7-10 procent av den årliga nettovinsten fördelats till fattigdomsbekämpning och 2009 bildades stiftelsen Rättvis Fördelning. Hittills har 301 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning. Kedjan har 170 restauranger, varav 139 i Sverige och sysselsätter 5 500 medarbetare. MAX omsatte 3,9 miljarder kronor år 2019, varav 3,5 miljarder i Sverige.