MAX tilldelas Lions Livskvalitetspris vid ceremoni i Umeå

Luleå 2009-06-03 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Vid Lions årliga riksmöte i Umeå delades Årets livskvalitetspris ut till hela MAX hamburgerkedja. Lions tycker att MAX lägger ner stort arbete för att erbjuda en meningsfull tillvaro åt personer med funktionsnedsättning.
Det sker stora prestationer i det tysta som Lions vill lyfta fram i ljuset. Bland annat vill Lions uppmärksamma goda föredömen som gjort stora, betydande insatser för att förbättra en enskilds eller en grupp av funktionshindrades situation.

Priset delades ut första gången 1997 och delas årligen ut i samband med Lions Riksmöte. Vid årets Riksmöte i Umeå är det tre pristagare, priset delas ut i samband med invigningen den 21 maj, kl. 18.00 i Umeå Folkets hus.

Årets pristagare är:
Mårten Andersson, född med grav fosterskada.

Christoffer Lindhe, överkörd av godståg 2006 med påföljd att båda benen och en arm amputerades.

Max hamburgerrestauranger, Max Hamburgerrestauranger har tecknat avtal med samhall att senast 2012 skall ca 200 personer från Samhall engageras av Max. Samtliga chefer på Max utbildas i "att leda i mångfald" och syftet med utbildningen är att förstå och leda personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Max hamburgerrestauranger ger, med detta initiativ, en stor grupp människor med funktionsnedsättningar möjligheten till ett meningsfullt arbete