Max tecknar städavtal med Samhall

Luleå 2007-10-24 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max tar starkt avstånd från de förhållanden som framkommit i Uppdrag Granskning. Vi ser allvarligt på att de avtal och riktlinjer vi har med våra leverantörer inte följs. Bolaget som nämns i programmet har konfronterats med uppgifterna och har accepterat att avtalet sägs upp. De städar inte längre på Max. Under ett halvår har Max arbetat för att få avtal med en (1) motpart för att säkra kvalitet och möjlighet till kontroll och uppföljning. Max är nu överens med Samhall som kommer att städa Max samtliga restauranger.
- De förhållanden som avslöjats i Uppdrag Granskning är upprörande. Vi tar starkt avstånd från dem och har sagt upp avtalet med berörd firma, säger Richard Bergfors, VD för Max Hamburgerrestauranger.

I det aktuella fallet har Max kontroller uppenbarligen inte varit tillfredsställande. Att i tillräcklig utsträckning följa upp och kontrollera underleverantörer är svårt och har tagit allt mer tid i anspråk i takt med att Max expanderar med 10 restauranger om året. Därför har Max under det senaste halvåret arbetat för att få fram ett centralt avtal med Samhall som enda leverantör. Genom att ha en central motpart och leverantör möjliggörs ett nära samarbete både vad gäller kvalitet på städning samt kontroll och uppföljning.

Att cirka 200 personer får möjlighet till sysselsättning och avtalsenliga löner är också positivt och en av drivkrafterna bakom hela projektet.

Max och Samhall har genomfört ett pilotprojekt i Norrbotten för att utveckla nya samarbetsformer. Projektet genomfördes med stöd från EU:s Leonardo-program och redovisades nyligen i Bryssel. Samhalls uppdrag är att utveckla människor med funktionshinder genom arbete, och tanken är att det nya samarbetet ska bli en modell för andra företag i Europa som vill anställa medarbetare med funktionshinder. Hur det nya samarbetet mellan Max och Samhall ser ut kommer att offentliggöras inom kort.