Max storsatsar på Stockholmsområdet

Luleå 2009-11-19 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) I morgon öppnar Max i Sveriges mest välbesökta och nu utökade Kista Galleria. Etableringen är en del i Max storsatsning på Stockholmsområdet som innebär att det norrländska hamburgerföretaget öppnar ca 15 nya restauranger under en treårsperiod. Satsningen beräknas ge 500 nya arbetstillfällen.
- Satsningen på innovativa och expansiva Kista är starten på en långsiktig lanseringsplan för Stockholmsområdet som beräknas ge 500 nya arbetstillfällen under de närmaste åren, säger Richard Bergfors, vd för Max.

Första etableringen i den långsiktiga satsningen är en restaurang med 130 platser i den nya utbyggnaden i Kista Galleria. Den tuffa konkurrensen från gallerians dryga 30 restauranger tänker Max möta med sin unika miljösatsning på klimatsmart mat.

- Vår försäljning av mat med liten klimatpåverkan bara ökar. Satsningen på klimatsmarta produkter ger oss stadigt nya kunder och vi hoppas att vårt initiativ ska inspirera flera aktörer att följa vårt exempel, fortsätter Richard Bergfors.

Och Max fortsätter att visa styrka i en rådande tuff konjunktur: det första halvåret 2009 var det bästa i företagets historia. Omsättningen ökade med 8 procent till 523 Mkr, samtidigt som resultatet efter finansiella poster ökar med drygt 55 procent, till 37,3 Mkr.