Max stödjer Mentors arbete för ungdomar

Luleå 2009-08-26 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Organisationen Mentor Sverige, som jobbar för att unga ska stå emot våld och droger, får stöd av Max Hamburgerrestauranger AB, som vill ta ett socialt ansvar på ett tydligt sätt. Max kommer att bidra med matkuponger till de mentorpar som ingår i Mentors verksamhet samt synliggöra sitt samarbete med Mentor på brickunderlägg.
- Att Max stöder oss på det här sättet är mycket värdefullt för oss på Mentor och leder förhoppningsvis till uppmärksamhet som gör att fler vill bli mentor till en ungdom, säger Mentors generalsekreterare Karin Jordås. Att dessutom kunna erbjuda våra mentorpar matkuponger till träffarna är förstås attraktivt, fortsätter hon.

Mentor marknadsförs på Max brickunderlägg som trycks i 250 000 exemplar och kommer att finnas på hamburgerkedjans samtliga restauranger i Sverige denna höst.

- Vi på Max tycker det är viktigt att stödja arbete som syftar till att ungdomar ska stå emot våld och droger, säger Pär Larshans, Personal- och Hållbarhetschef på MAX. På det här sättet kan vi bidra till synlighet för Mentor genom en kanal som når många i Mentors målgrupp. Det här är ett sätt för oss som stort företag att ta ett socialt ansvar i vår direkta närhet, fortsätter han.