Max startar hamburgerkrig i Norge och Danmark

Luleå 2007-03-28 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:33) Max expanderar utomlands och blir den skandinaviska utmanaren till amerikanska kedjorna. Inom ett år ska de första restaurangerna öppna i Norge och Danmark för att sedan växa snabbt. Målet är att etablera cirka 20 restauranger per land inom fem år. För att lyckas med en snabb och framgångsrik etablering söker Max franchisepartners i de båda länderna.
-Vi växer så det knakar i Sverige. Nu siktar vi in oss på grannländerna och hoppas hitta en partner under 2007, säger Richard Bergfors, VD för Max Hamburgerrestauranger.

Med flera rekordår i ryggen finns alla förutsättningar på plats för lyckas med en utlandsetablering. Max har hittills inte haft någon franchiseverksamhet, men ser det som en effektiv form för att snabbt nå framgång i grannländerna. Redan idag äter många norrmän och danskar på Max, främst på restaurangerna nära gränserna. Responsen har varit positiv och kund undersökningar visar att Max har goda möjligheter att upprepa succén från Sverige.

-Konsumentföretag generellt och speciellt fastfood går starkt nu. I våra analyser ser vi därför en stor potential för Max att ta marknadsandelar. Flera av huvudkonkurrenterna har dessutom de senaste åren fått sämre betyg av kunderna vilket öppnar upp för en utmanare, säger Johan Englund, projektledare för Exportrådet med placering i Oslo.

Inför expansionen har Max undersökt en rad länder. Likheter i konsumentbeteende, kultur samt den geografiska närheten har varit tungt vägande skäl för att välja grannländerna i den första expansionsfasen. Även Mellanöstern finns med i diskussionerna om fortsatt expansion, där Max har fått en positiv respons och har en fördel genom att vara den enda större restaurangkedja som inte har någon amerikansk koppling.

-Max har lyckats över förväntan på hemmaplan. Vi vinner alla smaktester och är den kedja som expanderar snabbast och med högst lönsamhet. Det känns helt rätt att satsa utomlands nu, säger Richard Bergfors.

Idag erbjuder Max de nyttigaste snabbmatsalternativen på svenska marknaden. Det i kombination med att servera de godaste hamburgarna - alltid med råvaror av hög kvalitet - visar sig dessutom ge god utdelning. Resultatet för år 2006 blev 59 miljoner kronor. Försäljningen ökade 20 procent till 677 miljoner.

-Framgångsreceptet tror jag ligger i vår satsning på hälsosammare måltider. En annan succéfaktor är god service, hög kvalitet av råvaror i kombination med en kraftig och väl genomtänkt expansion, tillägger Richard Bergfors.