Max söker framtida chefer

Luleå 2012-03-23 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max har sedan flera år samarbetat med Samhall och Arbetsförmedlingen. Syftet är att ge personer med en funktionsnedsättning eller andra svårigheter möjlighet till arbete. Under 2012 och 2013 förstärks samarbetet ytterligare och man har för avsikt att skapa en särskild karriärsplan för de som vill växa och utvecklas med Max.
Samarbetet med Arbetsförmedlingen har som ambition att identifiera personer med hög teoretisk kompetens och entreprenöriella drivkrafter som har en svag språklig bakgrund och följaktligen haft svårigheter att komma ut på den öppna arbetsmarknaden i Sverige. Målet är att inom sex år ha anställt och utvecklat minst 30 restaurangchefer. Förhoppningen är vidare att ett antal av dessa dessutom ska ha förmågan att själva kunna bli landschefer eller motsvarande när Max expanderar vidare internationellt.

- Det är oerhört glädjande att moderna arbetsgivare fokuserar på kompetensen och har inställningen att alla människor har något att bidra med. Dessa företag blickar framåt och ser möjligheter framför hinder, säger Angeles Bermudez - Svankvist, Arbetförmedlingens generaldirektör.

Från och med idag och under april månad kommer ca 60 000 exemplar av magasinet Se Kraften magasin finnas på samtliga Maxrestauranger. Information kommer dessutom att finnas med på Max brickunderlägg under samma period.

- Vi växer nu mer än någonsin och behöver kompetent personal. Därför vi har bestämt oss för att ta vara på de resurser som finns genom att hitta de guldkorn som ännu inte plockats upp. Vi behöver medarbetare som vill växa med Max och som är de bäst lämpade vid framtida expansioner i nya marknader, säger Richard Bergfors, VD för Max Hamburgarrestauranger

För mer information se: http://www.arbetsformedlingen.se/sekraften