MAX skriver under internationellt klimatlöfte

Stockholm 2018-09-24 08:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31) På Global Climate Action Summit i San Francisco den 13 september meddelade ett antal företag för måltidslösningar att minska sina utsläpp av växthusgaser med 25 procent till år 2030. MAX är det enda europeiska företaget som signerar klimatlöftet ”Cool Food Pledge” och räknar dessutom med att ha minskat sina utsläpp med 30 procent år 2022 jämfört med 2015. 

– Det var naturligt för oss att skriva på eftersom vi redan bestämt oss för att göra mer än Cool Food Pledge på mindre än halva tiden, säger Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef på MAX. Men för att kunna nå de globala klimatmålen räcker det inte med att bara minska matens utsläpp. Därför binder MAX mer koldioxid från atmosfären via trädplantering än våra produkter släpper ut. Det gör våra burgare klimatpositiva.

Cool Food Pledge fungerar som en plattform för de anslutna företagen för att spåra måltidernas negativa utsläpp, ta fram handlingsplaner för att ställa om till goda måltider med lågt klimatavtryck samt lyfta fram resultat och goda exempel. De företag som nu har skrivit under Cool Food Pledge serverar tillsammans 60 miljoner måltider per år. Målet är att år 2021 har 250 företag skrivit under löftet. Bakom satsningen finns bland andra World Resources Institute.

– För företag i framkant finns en otrolig potential att hjälpa människor att äta mer klimatsmart. Mer växtbaserad mat på menyn är bra både för planeten och för att möta konsumenternas ökade efterfrågan. De företag som nu har skrivit under Cool Food Pledge bildar en stark startgrupp, vilket inkluderar MAX Burgers. De banar väg för en spännande och nyskapande framtid för mat, säger Daniel Vennard, chef för Better Buying Lab på World Resources Institute. 

Genom Cool Food Pledge tillhör MAX en internationell sammanslutning av matföretag som genom aktiva åtgärder minskar klimatutsläppen och vill inspirera andra företag att följa efter. Det var i samband med lanseringen internationellt av MAX klimatpositiva meny som företaget blev tillfrågat att delta i Cool Food Pledge.

– Cool Food Pledge är en superbra satsning för att hjälpa företag i måltidsindustrin att ställa om till mer växtbaserad mat, säger Christoffer Bergfors, vice VD och Sverigechef på MAX Burgers. Det viktigaste vi kan göra i vårt klimatarbete är att inspirera fler att göra mer. Därför är det fantastiskt att vi som är ett litet svenskt företag kan vara med och inspirera på en global nivå.