Max redovisar och kompenserar

Luleå 2008-05-06 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max blir först i världen att redovisa och kompensera matens klimat- påverkan. Norrländska hamburgerkedjan Max blir nu först i världen med att ta sitt ansvar i detta genom att klimatdeklarera alla sina menyer. Företaget kommer också att klimat- kompensera sitt totala koldioxidutsläpp genom trädplanteringsprojekt i Afrika. Åtgärderna är del av en rad aktioner som Max påbörjat för att på ett djupare plan agera miljömedvetet.
- Som restaurang har vi varit en del av problemet. Nu vill vi istället vara en del av lösningen. Genom klimatdeklarationen kan vi få hjälp av kunderna att minska vår påverkan, säger Richard Bergfors, VD för Max Hamburgerrestauranger.

Produkterna har analyserats i samarbete med Det Naturliga Steget, som hjälper organisationer som vill vara föregångare inom hållbar utveckling.

- Max är mycket resultatorienterade, så det var naturligt för dem att göra det möjligt för gästerna att vara lika resultatorienterade i sitt val av måltidernas klimatpåverkan. Och klimatkompensationen som Max nu börjar betala kommer att utgöra en ständig ekonomisk påminnelse för dem om att det är lönsamt att gradvis gå mot hållbarhet och noll klimatpåverkan. Max strävar efter att bli ett föredöme på vägen dit, säger professor Karl-Henrik Robèrt, grundare av Det Naturliga Steget.

Idag kommer omkring 70 procent av Max totala utsläpp från nötkött. Genom miljömärkningen får restauranggästerna en ärlig och öppen information. Målet är att åtgärden tillsammans med en lång rad andra miljöaktioner få ner koldioxidutsläppen med tusentals ton. Bland annat klimatkompenserar Max i trädplanteringsprojekt i Afrika för att motverka en av de största globala farorna: avskogningen. Skövlingen av skog står för 20 procent av världens klimatpåverkan, medan exempelvis transporter står för endast 14 procent.

Klimatdeklarationen, klimatkompensationen och en nyligen genomförd övergång till 100 procent el från vindkraftverk är början på ett långsiktigt engagemang för att minimera verksamhetens miljöpåverkan. Genom att enbart ha svenskt kött och svensk kyckling minskas också transportsträckorna och Max totala utsläpp. Miljömärkt fisk, kyckling och det vegetariska alternativet är de bästa klimatvalen.

Om Det Naturliga Steget

Det Naturliga Steget är en icke vinstdrivande förening som grundades i Sverige 1989 av cancerläkaren Karl-Henrik Robèrt. Idag har organisationen kontor i 11 länder som ägnar sig åt rådgivning, utbildning och forskning. Det Naturliga Steget hjälper organisationer som vill vara föregångare inom hållbar utveckling och Det Naturligs Stegets metodik används idag av hundratals organisationer världen över. Se även: http://www.detnaturligasteget.se.

För mer information kontakta:

Karl-Henrik Robèrt
Grundare av Det Naturliga Steget
Mobil: 0708-55 94 00