MAX prisas för sitt miljöarbete

Luleå 2008-10-13 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Norrbottens läns landsting belönar Max Hamburgerrestauranger med sitt årliga miljöpris. Max har under året gått steget längre än branschen genom att koldioxidmärka sin mat samt kompensera sina utsläpp. Prissumman på 50 000kr går till att utveckla Max interna miljöskola.
- Det känns fantastiskt att vårt miljöarbete uppmärksammas, tanken är ju att inspirera andra företag att göra likadant, speciellt våra branschkollegor. Internt känner våra medarbetare en stolthet över att arbeta hos oss, säger Richard Bergfors, VD på MAX.

I våras beslöt sig Max för att koldioxidmärka sina produkter samt kompensera för de utsläpp som maten innebär genom ett trädplanteringsprojekt i Afrika. Totalt beräknas cirka 89 000 träd planteras för första året, vilket motsvarar cirka 900 fotbollsplaner.

Några av Max övriga miljöåtgärder:
- 100 procent vind-el på samtliga restauranger
- Miljövänliga tjänstebilar
- Miljömärkt fisk
- Test av bergvärme
- Miljöskola för alla anställda
- Svenskt nötkött och svensk kyckling minskar leveranssträckorna

Information om miljöpriset
Miljöpriset delas årligen ut till en privatperson, ett företag eller en organisation som på ett tydligt sätt tagit initiativ och ansvar för ett framåtsyftande miljöarbete. När Max får priset 2008 lyder nomineringen enligt följande:

"För ett enastående företagsutvecklings- och hållbarhetsarbete, med nya perspektiv, som skapar tillväxt och erkännande i hela Sverige. Arbetet har dessutom gett eko i världen. En utveckling som både inspirerar andra samt tillgodoser dagens behov och kommande generationers möjlighet att tillgodose sina."