MAX prisas för gröna framgångar

Luleå 2009-05-18 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max Hamburgerrestauranger har tilldelades utmärkelsen Excellence in Eco-Innovation. Prisutdelningen ägde rum vid ett arrangemang kallat Play 4 the Planettm. Bakom initiativet står bolaget Sustainable Leadership. Syftet var att under festliga former uppmärksamma föredömen för att skapa ett nytt, grönt samhälle.
Det är många människor, företag och organisationer som är i full färd med att skapa det nya, gröna samhället. Några av de mest inspirerande gröna framgångsfallen i Sverige uppmärksammas nu genom att tilldelas utmärkelsen Excellence in Eco-Innovation. Utmärkelsen tilldelas av organisationen Sustainable Leadership Laboratory. Syftet är att främja utbytet av gröna framgångsberättelser och uppmuntra fler till att slå sina kloka huvuden ihop och bidra till att bygga upp ett nytt, ekovänligt samhälle.

- Det pratas för lite om vad som faktiskt görs på olika håll i Sverige. Play 4 the Planet initiativet skapar arenor där folk i alla åldrar och yrkeskategorier får en chans att vara delaktiga i en spännande förändring mot ett grönt samhälle. Vi vill på detta sätt sprida kunskap och skapa en positiv inställning till miljöarbete, kommenterar Stuart Pledger, Sustainable Leadership Laboratory.
De organisationer som firades och prisades på söndagen den 10 maj var:

* Max Restauranger för sitt innovativa sätt att hjälpa kunderna Co2-banta

* NCC för sitt sätt att bygga stilrena och miljövänliga bostäder i Hammarby Sjöstad

* Volkswagen, som med sin omfattande satsning på utveckling av ett brett sortiment miljöbilar, vilka körs på både gas och etanol i kombination med god prestanda, visar en stark tro på en grön industriell framtid

* Axel Norlander, Viktor Rydbergsgymnasiet, för sitt sätt att få Stockholm att dansa ekovänligt

* Den Globala Skolan för sitt unika sätt att leva och lära ut eko-vänlighet

Organisationerna har uppvisat förmåga att gå från vilja till handling och gjort betydelsefulla framsteg på sin resa från ett ohållbart samhälle, till ett som ger näring till miljön.

- Vi har som mål att hela vår verksamhet, som idag omsätter över en miljard kronor, ska vara fossilfri till år 2030. Arbetet har redan gett stor utdelning i form av lojala anställda och engagerade kunder. Att vi nu får utmärkelsen Excellence in Eco-Innovation är ytterligare en kvittens på att vi är på rätt väg. Vi kommer att fortsätta utgå ifrån vetenskapliga fakta och omvandla det till handling. Det är vårt sätt att visa ledarskap, kommenterar Pär Larshans, personal- och hållbarhetschef, Max Hamburgerrestauranger.

Juryn för utmärkelsen "Excellence in Eco Innovation" består av Sergej Gerasimenko, arkitekt och möbelformgivare Retur Design, Shu Chan Shu Wen, projektledare för Play 4 the Planet, Victor Galaz, forskare Stockholms Resilience Center och Stuart Pledger, Sustainable Leadership Laboratory.