Max prisade för sina Arbetsgivaregenskaper

Luleå 2012-12-04 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max Hamburgerrestauranger har tilldelats Stockholm stads S:t Julianpris inom kategorin Arbetsgivaregenskaper för sitt långsiktiga arbete med att inkludera människor med funktionsnedsättning. Vice vd Christoffer Bergfors tog stolt emot priset vid en ceremoni i Stockholm.
- Vi är otroligt glada över att tilldelas denna utmärkelse. Kompetensen hos funktionsnedsatta måste tas tillvara i högre utsträckning än i dag. Jag hoppas att utmärkelsen kan inspirera andra företagare att skapa ett samhälle som tar tillvara alla individer och deras respektive kompetens, säger Christoffer Bergfors, vice vd på Max.

Juryns motivering kategori Arbetsgivaregenskaper
Vinnaren i denna kategori kan tjäna som inspiration och utgöra ett gott exempel för andra arbetsgivare i sättet att inkludera människor med funktionsnedsättning.

Arbetsmarknaden är ett att de mest prioriterade funktionshinderpolitiska områdena. Företaget uppmärksammas för sitt systematiska arbete och tydliga ledarskapskultur avseende mångfaldsfrågor där personer med funktionsnedsättning ses som en viktig resurs och en framgångsfaktor för företaget.

S:t Julian priset delades ut igår på Internationella Funktionshindersdagen på Kulturhuset i Stockholm. Priset tilldelas varje år företag som arbetar för att alla, med eller utan funktionsnedsättning, ska kunna delta på lika villkor i samhällets gemenskap. Priset är instiftat av Stockholm stad och består av kategorierna Fysisk tillgänglighet, Tillgänglig information och kommunikation samt Arbetsgivaregenskaper.

Övriga nominerade i kategorin Arbetsgivaregenskaper var Studieförbundet Sensus Medborgarplatsen och BOSSE Råd Stöd och Kunskapscenter