Max och städbolag

Luleå 2008-02-14 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) När det genom Uppdrag Granskning kom till vår kännedom att ett städbolag som städade fem av våra 60 restauranger anlitade svart arbetskraft agerade vi direkt. Avtalet med det aktuella bolaget sades upp omgående. Max tar starkt avstånd från svartarbete och anser att de villkor som städarna har arbetat under är helt oacceptabla.
Då vi under drygt ett års tid fört samtal med Samhall att de skulle ta över städningen på samtliga restauranger påskyndade vi process genom att säga upp samtliga städbolag med omedelbar verkan. Sedan årsskiftet städas alla våra restauranger av Samhall.

Alla städare som blev utan arbete erbjöds anställning på Max med avtalsenliga löner och arbete på dagtid som restaurangbiträden. Totalt anställdes 57 personer.

Max och Samhalls avtal omfattar:


  • Funktionshindrade på Samhall erbjuds anställning på Max, bland annat som restaurangbiträden. Tjänsterna definieras efter en provanställning, därefter följer samråd med provanställde, Samhall och Max.

  • Städningen på alla restauranger övertas av Samhall.

  • Utbildning av Max chefer, ca 130 stycken, i ?Att leda i mångfald?. Utbildningen syftar till att bättre förstå personer med olika typer av funktionshinder.

Vi vill även passa på att be våra gäster om ursäkt om vi har gjort er besvikna. Det är alltid svårt att gardera sig när man har att göra med ohederliga bolag. Vi borde haft bättre kontroll på våra städbolag.