Max och Samhall i omfattande samarbete

Luleå 2007-11-01 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max och Samhall tecknar idag ett unikt landsomfattande avtal. Avtalet innebär tre huvuddelar: 1) Max erbjuder funktionshindrade arbete som t ex restaurangbiträden,
2) Samhall tar över alla städning på Max, 3) Samtliga chefer på Max skall utbildas i att leda mångfald. Ett pilotprojekt med stöd från EU har redan genomförts och ses som ett internationellt föredöme. Cirka 200 personer från Samhall ska senast år 2012 omfattas av avtalet.
- Det här är ett av de viktigaste samarbetena som vi har inlett på flera år, säger Max VD Richard Bergfors. Vi har länge sökt en central leverantör av städtjänster och Samhall uppfyller alla våra önskemål. Kvalitet och tillgänglighet har varit nyckelord i vårt sökande efter samarbetspartner.

Max och Samhalls avtal omfattar:
- Funktionshindrade på Samhall erbjuds anställning på Max, bland annat som restaurangbiträden. Tjänsterna definieras efter en provanställning, därefter följer samråd med provanställde, Samhall och Max.
- Städningen på alla restauranger övertas av Samhall.
- Utbildning av Max chefer, ca 130 stycken, i "Att leda i mångfald". Utbildningen syftar till att bättre förstå personer med olika typer av funktionshinder.

Till årsskiftet ska 40 restauranger att städas av Samhall. Senast den sista april ska Samhall städa alla restauranger. Under år 2008 kommer ett 70-tal personer från Samhall erbjudas jobb på Max. Senast år 2012 ska 200 personer på Samhall i någon form ha engagerats av Max.

Max har under många år haft ett starkt engagemang för mångfald och funktionshindrade personer. I samband med pilotprojektet år 2006-2007 har två personer anställts som restaurangbiträden i Piteå och Boden, en av dem är Lars Andersson. Lars är idag 33 år och arbetet på Max är hans första riktiga anställning.

Genom att ha en central leverantör och samarbetspartner möjliggörs ett nära samarbete både vad gäller kvalitet på städning samt kontroll och uppföljning.

- Avtalet med Max innebär utmärkta jobb för våra medarbetare. Vi vet redan från början att minst 50 av medarbetarna ska bemanna jobb där de får chansen att utvecklas och gå över till en annan arbetsgivare det är ett av Samhalls viktigaste uppdrag, säger Samhalls vd Birgitta Böhlin.