MAX och Luleå kommun i unikt samarbete

Luleå 2009-05-06 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) I ett EU-finansierat projekt som nu pågår kartläggs olika organisationers företagsklimat ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. Syftet med projektet är att dra slutsatser om hur en organisation kan öppna upp "dörrar" för personer med funktionsnedsättning och erbjuda dem arbete.
- Det är med stor entusiasm som vi tillsammans med Luleå kommun genomför denna kartläggning av hur organisationer på ett bättre sätt kan erbjuda arbetstillfällen för personer med funktionsnedsättning. På Max är detta en hjärtefråga och vi ser gärna att många andra företag sluter upp, säger Richard Bergfors, VD på MAX.

Information om EU-projektet
Max är projektledare för detta mångfaldsprojekt som går under rubriken ?Öppna dörren? med Luleå kommun och EU som medfinansiärer. Projektets syfte är att lyfta frågan om rätten till ett arbete för alla genom att öka anställningsbarheten. Detta genom att i ett första skede kartlägga skillnaden mellan individers fördomar i olika organisationer. I ett senare skede planeras att ta fram grunderna för en generell utbildning för ledare och chefer inom både näringsliv och offentlig sektor. Denna utbildning ska lära ledarna och cheferna att se möjligheter hos personer med olika typer av funktionsnedsättning istället för hinder och begränsningar.

- Vi ser stora möjligheter med detta projekt där ofta små företag visar sig vara lättare att övertyga att anställa personer med funktionsnedsättning. Max är ett exempel på en större organisation som på ett strukturerat och målmedvetet sätt lyckats med att öppna sina dörrar och vi är glada över att de delar med sig av sina framgångsfaktorer, säger Jan Sundkvist, chef Arbetsförmedlingen i Luleå.

Kartläggningen genomförs på tre kommunala verksamheter i form av LLT , Tekniska förvaltningen och Kulturförvaltningen och på tre privata företag som förutom Max innefattar ICA Kvantum och HA Bygg.

- Luleå vill med detta projekt undersöka förutsättningarna för att höja kunskapen och förståelsen för personer med funktionsnedsättning som har det svårt att komma ut på den öppna arbetsmarknaden. Max har på ett föredömligt sätt visat att det är möjligt för dessa utsatta grupper att komma ut i arbetslivet. Vi vill få fler i Luleå att verka i samma riktning, säger Yvonne Stålnacke, kommunalråd Luleå kommun.

Övriga deltagande organisationer i projektet:
Samhall
Petrina Consulting
Paragon affärsutveckling
Företagarna i Luleå
Luleå Näringsliv AB