Max miljöarbete prisas med Arlas Guldko

Luleå 2011-04-08 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Matbranschens Oscar, Arlas Guldko, för bästa miljöarbete går i år till Max Hamburgerrestauranger. Priset delas ut för Max målmedvetna arbete för att ständigt sänka företagets påverkan på miljön.
- Max miljöarbete gör vi för att vi är bekymrade. Vi vill inte vara en del av problemet utan en del av lösningen på klimatfrågan. Det är hedrande att få Guldkon och min förhoppning är att priset ska inspirera andra företag och organisationer, säger Richard Bergfors, vd på Max.

Arlas Guldko är ett pris som årligen delas ut i fem kategorier. Syftet med priset är att belöna företag som anstränger sig extra för att utveckla matbranschen. Max prisas för sitt miljöarbete med följande motivering:

Att agera miljövänligt har förvandlats från alternativt till ett måste för entreprenörer som vill utveckla sin bransch. Framgång har uppnåtts genom stark övertygelse och med mod att ifrågasätta sin egen verksamhet. Där andra pratar om visioner har man dokumenterat resultat. Genom sitt miljö- och sociala ansvarstagande är man idag ett uppmärksammat föredöme vilket också skapar förväntningar om ett allt bredare ekologiskt utbud.

Max arbete för en bättre miljö omfattar bland annat att alla rätter på menyn är märkta efter hur mycket koldioxid de släpper ut. Alla utsläpp, från jord till bord, kompenseras till 100 % genom trädplantering i Afrika. Samtliga restauranger drivs dessutom helt av vind-el. Andra insatser är introduktion av ekologiska produkter, återvinning och öppning av nya klimathus.

Max miljöarbete har tidigare uppmärksammats både i Sverige och internationellt. Tidigare i år har Richard Bergfors tilldelats det globala ledarskapspriset Corporate Social Responsibility Award for Leadership av Young Presidents Organization. Nyligen rankade den amerikanska tidningen Fast Company Max som ett av världens mest innovativa matföretag.