MAX med gäster hjälper utsatta barn i Jemen

Stockholm 2020-11-16 08:00 (Uppdaterad 2020-11-16 09:56)

Kriget i Jemen är en av världens värsta humanitära katastrofer och barnen i området är särskilt utsatta. För tredje året i rad samlar MAX via stiftelsen Rättvis Fördelning in gåvor till Rädda Barnens arbete i Jemen. För varje krona som skänks av gästerna dubblar MAX summan. Pengarna går i slutändan bland annat till att tillgodose akut sjukvård, mat, rent vatten och åtgärder för att minska smittspridningen av COVID-19.

Mellan november och januari de två senaste åren har MAX matchat den totalsumma som skänkts av gästerna för att tillsammans med stiftelsen Rättvis Fördelning och Rädda Barnen hjälpa utsatta barn i Jemen. Nu för tredje året i rad, vill MAX Burgers fortsätta hjälpa fler och det här året kan gäster swisha en gåva via den QR-kod som bland annat finns på kvittot.

- 2020 har varit ett svårt år för många. Utsatta människor i krislägen runt om i världen drabbas dessutom extra hårt av den globala pandemin och humanitära insatser riskerar att hamna i skymundan när de behövs som mest. Barn i nöd behöver mat och medicin och det är självklart för oss att hjälpa till säger Christoffer Bergfors, vice koncernchef på MAX.

MAX har, via stiftelsen Rättvis Fördelning, fördelat medel till projekt för behövande människor sedan 2009 och nu samarbetar man med Rädda Barnen. Tillsammans med MAX gäster har insamlingen bidragit med akut sjukvård, mat, vatten och sanitet, trygghet och skydd samt för att förhindra smittspridning av till exempel COVID-19. Men stödet har också inneburit att man i Jemen kan fortsätta att driva skolor och utbilda lärare så att barn kan ta igen förlorad undervisning.

Sedan 2006 har MAX fördelat medel för fattigdomsbekämpning och för att säkerställa att arbetet fortsatte inrättade Curt Bergfors, grundare, arbetande styrelseordförande och huvudägare i MAX, stiftelsen Rättvis Fördelning 2009.  Varje år avsätts mellan 7 – 10 % av företagets nettovinst till stiftelsen och hittills uppgår summan före skatt till 301 miljoner kronor.  Mer information om stiftelsens arbete finns på rattvisfordelning.org.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Marita Wengelin, PR-chef, marita.wengelin@max.se, 070-365 79 89