MAX har uppdaterat sin djurvälfärdspolicy för kyckling

2021-09-20 20:00 (Uppdaterad 2021-09-27 13:52)

MAX har sedan 2019 en djurvälfärdspolicy för kyckling, vilken nyligen har uppdaterats i linje med de beslut företaget har tagit för att målmedvetet arbeta med ökad djurvälfärd för kyckling med en målbild satt till 2026. 

Den övergripande policyn för MAX i Sverige avseende animaliska råvaror har sedan starten 1968 varit att de ska ha svenskt ursprung. Detta gäller såväl nötkött som bacon och kyckling. Företaget ser detta som en investering i framtiden inom samtliga aspekter av hållbarhet. Djurskyddslagstiftningen i Sverige går längre än EU:s minimikrav, både vad gäller djurens boendeförhållanden, transporter och regler kring smittskydd och djurhälsa, och Sverige har lägst antibiotikaförbrukning inom EU.

European Chicken Commitment (ECC) är en policy som gemensamt tagits fram av 32 djuromsorgsorganisationer i Europa och består av kriterier som ska vara uppnådda till 2026. MAX anser att ECC är ett välkommet initiativ och särskilt viktigt för att uppnå en hög nivå av djurvälfärd för kycklingar i samtliga europeiska länder. MAX framtagna djurvälfärdspolicy är huvudsakligen i linje med ECC:s kriterier.

- ECC:s kriterier – liksom vår målbild – ska vara uppfyllda 2026. Vi har därför några år på oss att säkerställa att de beslut vi fattar och åtgärder vi vidtar blir så bra som möjligt ur ett övergripande hållbarhetsperspektiv, där djurvälfärd är en av flera viktiga komponenter. Vi sätter oss in i samtliga ECC:s kriterier och valet av raser är ett kriterium som vi behöver förstå bättre hur vi kan uppnå, hur välfärdsparametrar på fåglarna behöver följas upp samt vilka effekter valet av ras har ur ett större hållbarhetsperspektiv innan vi kan förbinda oss till ECC i sin helhet. Det arbetet kommer att vara klart i god tid före 2026, säger Jenny Leijonhufvud, agronom och kvalitetssäkringsansvarig på MAX Burgers.

MAX är övertygade om att en mängd aktörer inom näringsliv och organisationer måste samarbeta för att lyckas uppnå ökad djurvälfärd. MAX vill också kontinuerligt ta del av aktuell forskning inom djuruppfödning och på så sätt basera beslut och vidareutveckla arbetet baserat på vad forskning utvisar.

- Som en del i detta arbete så har MAX valt att under hösten 2021 delta i en forskningsansökan till EU avseende djurvälfärd tillsammans med ett internationellt konsortium lett av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Vi lägger ned resurser och stort engagemang i dessa frågor för att vi ska kunna ta vårt fulla ansvar som restaurangkedja, avslutar Jenny Leijonhufvud. 

Djurvälfärdspolicyn för kyckling finns publicerad på hemsidan under "Vår mat" men finns också här att läsa i sin helhet