Max förstärker hållbarhetsarbetet

Luleå 2010-01-15 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max satsar ytterligare på hållbarhet och CSR. Från 1 januari inrättas en ny funktion i ledningsgruppen med ansvar för hållbarhetsfrågor, en hållbarhet- och CSR-chef. Tjänsten kommer att besättas av Pär Larshans, som fram till idag haft ansvar för såväl personal- som hållbarhetsfrågor.
MAX har arbetat under lång tid med hållbarhetsfrågor, men frågorna är idag av så stor strategisk vikt för företaget att de kräver ett förstärkt engagemang. Pär Larshans har tidigare drivit frågorna inom ramen för en halvtidstjänst, men kan nu lägga all sin kraft på att stärka Max hållbarhetsarbete.

- Den uppmärksamhet vårt arbete fått, både i Sverige och utomlands visar att vi är på rätt väg och vi är glada att kunna presentera Pär i rollen som hållbarhets- och CSR-chef, säger Max VD Richard Bergfors.

Rekryteringen av ny personalchef har inletts. Fram till att den nya personalchefen tillträder kommer Pär Larshans fortsätta vara ansvarig för personalfrågor.

- Jag är glad att få denna möjlighet att koncentrera min energi på att jobba för ett hållbart Max i ett hållbart samhälle, säger Pär Larshans.