Max första hamburgerrestaurangen på Lidingö

Luleå 2012-05-10 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Hamburgerkedjan Max vann Lidingö stads markanvisningstävling riktad till de etablerade hamburgerkedjorna. Nu blir Max Lidingös första riktiga hamburgerrestaurang, belägen vid den gamla motorgården vid Södra Kungsvägen.
Lidingö stad bjöd in de tre största hamburgerkedjorna till en riktad markanvisningstävling för kvarteret Motorgården, tomten som är granne med livsmedelsaffären Willys vid Södra Kungsvägen. En rad bedömningskriterier ställdes upp, bland annat höga krav på byggnadens utformning och att skapa en attraktiv mötesplats med god tillgänglighet. Lidingö stad uppger även att Max miljösatsning har varit vägledande för valet.

- Att Lidingö stad väljer oss framför våra konkurrenter ser vi som en stor seger. Att de nämner våra miljöambitioner som en anledning visar att vårt ihärdiga arbete för hållbarhet värderas högt, säger Richard Bergfors, vd på Max.

Max restaurang på Lidingö beräknas vara klart under 2013 och kommer skapa ca 40-50 arbetstillfällen. Staden har genomfört en markundersökning på tomten där det tidigare har legat bland annat en bensinstation. Proverna har inte visat på att någon sanering krävs för markanvändning. Restaurangen får samma infart som Willys och kommer ha en drive-in.

- Vi ser fram emot att skapa fler arbetstillfällen främst för unga och att snart kunna erbjuda även Lidingöborna Sveriges bästa hamburgare, säger Richard Bergfors.