Max först med certifikatet Nyckelhålet på restaurang

Luleå 2012-02-27 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Inom segmentet konceptstyrda restauranger är Max först med att certifiera samtliga 87 restauranger med Nyckelhålet på restaurang. Med personalens expertis ökar servicen gentemot gästernas hälsosamma alternativ.

Nyckelhålsmärkta produkter ska innehålla mindre socker, mindre fett och ha mer kostfibrer och fullkorn. Max har arbetat aktivt i flera år med att minska mängden fett och nu har arbetet gett ytterligare resultat. Som första hamburgerkedja har nu Max erhållit certifikatet Nyckelhålet på restaurang.

- Det känns glädjande. Det här visar hur framgångsrikt vårt arbete med nyckelhålsmärkta måltider och lanseringen av vårt projekt fettbokslutet har varit, samt hur engagerad vår personal är i dessa frågor, säger Richard Bergfors, VD på Max.

Max var först med att redan 2003 lansera nyckelhålsmärkta måltider. I samband med att Max personal nu fått utbildning och erhållit kunskap om nyckelhålet har certifieringen Nyckelhålet på restaurang nu infriats på Max samtliga 87 restauranger. Om detta är företaget först med.

- Max är först med att som konceptstyrd restaurangkedja bli certifierade med Nyckelhålet på restaurang. Max har under en lång tid erbjudit sina gäster hälsosamma alternativ och certifieringen visar på en seriositet gentemot sina gäster, säger Ulf Bohman, vd Nyckelhålet på restaurang.

Sedan införandet av de nyckelhålsmärkta måltiderna 2003 har Max valt att redovisa sitt hälsoarbete i ett fettbokslut. På sju år har Max sammantaget reducerat fettet i rätterna med hela 1287 ton.