MAX följer RON:s beslut och slutar använda formuleringen "Varje tugga…"

Stockholm 2019-04-04 14:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31) Reklamombudsmannens opinionsnämnd (RON) har meddelat sitt beslut med anledning av anmälningar av en reklamfilm från MAX. RON anser att reklamfilmens formulering ”Varje tugga hjälper till att förbättra jordens klimat” är otydlig. MAX har sedan tidigare slutat att använda den aktuella formuleringen i reklamfilm och fasar även ut den i övriga sammanhang. 

– Som pionjär är det inte alltid lätt att hitta rätt i vår marknadskommunikation. RON:s rekommendation hjälper oss att bli tydligare. Vi vill vara lätta att förstå och vi inser det svåra i att kommunicera komplicerade budskap i några sekunders film, säger Tobias Karlsson, marknadschef på MAX Burgers.

År 2008 blev MAX världens första restaurangkedja att klimatmärka menyn och klimatkompensera alla utsläpp till 100 procent från lantbrukarens jord till gästens bord. Förra året blev MAX som första matföretag i världen klimatpositivt, vilket innebär att man binder mer klimatgaser genom trädplantering än hela värdekedjan släpper ut. Träden suger ned motsvarande 110 procent av utsläppen.

– Vi gläder oss åt att RON i sitt beslut framhåller MAX ambitiösa miljöprogram, säger Tobias Karlsson. Det är oerhört att bråttom att lösa klimatfrågan och därför är det viktigt att agera. Vi kommer att fortsätta hjälpa våra gäster att göra medvetna val för klimatet och inspirera andra företag att göra mer.

Ytterligare information kan lämnas av
Tobias Karlsson, marknadschef MAX Burgers
Marita Wengelin, PR-chef MAX Burgers