MAX Burgers hållbarhetsrapport 2020: Klimatpåverkan per omsatt krona fortsätter att minska för sjunde året i rad

2021-11-15 10:09 (Uppdaterad 2021-11-15 10:15)

Den 15 november släpper MAX sin hållbarhetsrapport med en rad insikter och händelser från året. Bland annat har klimatpåverkan fortsatt att minska, alla burgare på menyn går nu att få i en grön tappning och Rättvis Fördelning fortsätter bekämpa fattigdom.

Året 2020 inleddes starkt med pris till MAX för Årets grönaste varumärke och dessutom lanserades MAX egen innovation Plant Beef som alternativ till samtliga burgare på menyn.

- Med tanke på att det har varit ett speciellt år så är jag ändå stolt över årets resultat men jag är inte helt nöjd, säger Richard Bergfors, MAX koncernchef. Vi minskar våra CO2-utsläpp men det går för långsamt och vi har fortfarande en bit kvar till vårt mål att varannan måltid ska bestå av annat än rött kött. Rapporten visar att vi är på rätt väg.

Tidigare i år kunde MAX se i sina uträkningar att de fortsatt minskar sina utsläpp per intjänad krona. Men de vill öka takten. Under 2020 minskade utsläppen med 2 % per intjänad krona. För att nå sitt mål om att minska sina utsläpp med 75 % till 2050, som är i enlighet med Parisavtalet, måste burgarkedjan minska utsläppen 4 % per år och intjänad krona.

Under 2020 lanserade MAX Delifresh Plant Beef som alternativ till alla sina burgare. Det innebär att man kan välja vilken burgare som helst från MAX meny som grön. År 2020 blev alltså de gröna alternativen fler än de med kött eller kyckling vilket Kaj Török, MAX hållbarhetschef, tycker är en viktig del av hållbarhetsarbetet.

- Det viktigaste vi kan göra framöver för att minska vår klimatpåverkan är att hela tiden se till att våra gröna burgare med låg klimatpåverkan blir ett ännu mer attraktivt val för våra gäster, säger Kaj.

Stiftelsen Rättvis Fördelning bildades 2009 för att säkerställa att 7-10 procent av nettovinsten går till fattigdomsbekämpning. Hittills har 323 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen. Bland annat finansierar Rättvis Fördelning medicinkliniker och mödravårdscentraler på Haiti, stiftelsen har även finansierat en sjukvårdsklinik i Senegal. Läs mer om Rättvis Fördelning i hållbarhetsrapporten eller på MAX hemsida.

Några höjdpunkter från hållbarhetsrapporten:

  1. Sedan 2013 har MAX hela värdekedjans utsläpp av klimatgaser med 24 procent per omsatt krona.
  2. Hela MAX meny går att få i grön tappning tack vare Delifresh Plant Beef.
  3. MAX har delat ut fem miljoner barnböcker.
  4. Under 2020 blev MAX tilldelade följande utmärkelser: Sveriges grönaste varumärke, branschbäst i Sustainable Brand Index, Årets Företagare, Quality Innovation Award, Sveriges bästa hållbarhetschef.
  5. MAX har fördjupat sitt samarbete med Samhall och har cirka 900 medarbetare från organisationen ute på restaurangerna.
  6. Från 2006 har 7-10 procent av den årliga nettovinsten fördelats till fattigdomsbekämpning och 2009 bildades stiftelsen Rättvis Fördelning. Hittills har 323 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning.
  7. Fler företag har anslutit sig till CLIPOP – föreningen som samlar klimatpositiva företag.