Max bäst på hållbarhet i restaurangbranschen

Luleå 2014-04-02 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32)

Max är bäst på hållbarhet i restaurangbranschen enligt Sustainable Brand Index som presenterades tidigare i veckan. Det är fjärde året i rad som man listar Sveriges mest hållbara varumärken och återigen blir Max bäst i restaurangbranschen. Indexet visar också att fler konsumenter uppmärksammar Max arbete för social hållbarhet.

- För oss handlar hållbarhet inte bara om ansvarstagande för miljön utan också om socialt engagemang. Vi som företag har ett ansvar att bidra till en hållbar utveckling och vara föregångare för ett hållbart samhälle, säger säger Richard Bergfors, VD på Max.

Resultatet är hämtat från varumärkesundersökningen Sustainable Brand Index™ som för fjärde året i rad listar Sveriges mest hållbara varumärken. Tillfrågade i undersökningen är ett riksrepresentativt urval av 9000 konsumenter som har bedömt hur Sveriges största varumärken presterar inom miljöansvar och socialt ansvarstagande. Totalt sett anser alltså svenska konsumenter att Lantmännen är bäst på hållbarhet.