Max arbete för medarbetare med funktionsnedsättning prisas

Luleå 2009-11-24 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Max har under flera år arbetat hängivet med mångfaldsfrågor och för att öppna upp organisationen för personer med funktionsnedsättningar. Den 24 november fick Max ta emot Samhalls Visa vägen-pris vid en ceremoni i Stockholm.
Juryns motivering:
"Max Hamburgerrestauranger AB driver en konsekvent, systematisk och långsiktig process för att göra företaget tillgängligt för medarbetare med funktionsnedsättning. Man sätter upp tydliga mål som sedan får styra utvecklingen vid alla arbetsplatser. Max Hamburgerrestauranger AB är genom sitt engagerande arbete och sin utvecklade metodik ett mycket gott föredöme och en vägvisare helt i den anda som Visa vägen-priset vill bidra till".

- Att vi inom loppet av två veckor får två priser för vårt hållbarhetsarbete är fantastiskt. Denna gång är det för vårt arbete att skapa en plattform för personer med funktionsnedsättning att ta sig ut i arbetslivet, säger Richard Bergfors, VD Max.

Om Visa vägen-priset
Med Visa vägen-priset vill Samhall uppmärksamma insatser som gjorts för att öppna arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Priset delas ut i två kategorier, till ett företag eller en organisation samt till en individ. För båda kategorierna gäller att vinnaren ska ha öppnat arbetsplatser för personer med funktionsnedsättning, arbetat för attitydförändringar, motverkat fördomar eller på annat sätt raserat hindren för personer med funktionsnedsättning att ta sig in på arbetsmarknaden.