MAX är inte nöjda – vill minska sina utsläpp snabbare

2021-07-05 09:35 (Uppdaterad 2021-07-12 09:37)

För sjunde året i rad visar MAX tredjepartsgranskade klimatanalys att företaget fortsätter minska sina utsläpp per intjänad krona. Men de är inte nöjda, målet är att ta fram ännu godare burgare med låg klimatpåverkan som kan hjälpa gästerna att göra medvetna val. Till år 2050 ska utsläppen sänkas med ytterligare 75 procent.

Sedan 2013 har MAX minskat sina utsläpp med 24 procent per omsatt krona. Men Kaj Török, som är MAX hållbarhetschef nöjer sig inte där.

- Förra året minskade vi utsläppen långsammare än vad vi räknat med. Det beror bland annat på ökad försäljning av köttburgare. 2021 måste vi ta större krafttag och bli ännu bättre på att ställa om menyn och göra det lättare för våra gäster att välja goda burgare med låg klimatpåverkan, säger Kaj Török.

MAX har som mål att minska sina utsläpp med fyra procent per år varje år fram till 2050. Under 2020 minskade utsläppen med två procent. Det är första året som utsläppen inte minskar i linje med FN:s 1,5-gradersmål som ligger till grund för MAX målsättning om 75 procent till 2050.

Sedan 2008 har MAX bundit kol från atmosfären genom att plantera träd i tropikerna. Under första halvan av 2021 kunde de räkna dem till tre miljoner. Johanna Grant som är klimatstrateg på ZeroMission berättar om deras mångåriga samarbete med MAX. 

- I över tio års tid har MAX tagit direkt ansvar för den klimatpåverkan de ännu inte kunnat minska genom att binda kol i Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt. I år har MAX nått en milstolpe och medverkat till plantering av över tre miljoner inhemska träd i småskaliga skogsjordbruk. Det sker i samarbete med små entreprenöriella landägare i Uganda, Mexiko och Nicaragua. När träden växer binder de koldioxid, samtidigt som de skapar en rad lokala nyttor som kommer dessa småbrukare tillgodo, som fattigdomsbekämpning, minskad erosion, minskad torka och ökad biologisk mångfald. Hållbarhet är en resa att göra tillsammans och vi är stolta över att följa MAX i klimatomställningen.

 

De cirka tre miljoner träd som har planterats av MAX motsvarar i yta ungefär 10 000 fotbollsplaner.

 

- För att nå de globala klimatmålen räcker det inte med att bara minska utsläppen. Vi måste också börja tömma atmosfären på en del av den koldioxid som redan släppts ut. Det är därför vi på MAX jobbar med att både minska utsläppen och binda kol, säger Kaj Török.

Redan 2008 började MAX klimatmärka menyn och klimatkompensera för alla utsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord. Sedan 2018 har MAX en klimatpositiv meny, vilket innebär att företaget binder mer klimatgaser än hela värdekedjan släpper ut. År 2019 vann MAX FN priset Global Climate Action Award för sitt klimatarbete.

Fakta:

  • MAX mäter, minskar och binder sina klimatutsläpp
  • År 2020 var den totala klimatpåverkan cirka 147 tusen ton CO2e för hela MAX koncernen.
  • Analysen visar att 50 procent av värdekedjans totala utsläpp år 2020 kom från nötkött.
  • MAX relativa utsläpp har minskat med 24 procent från 53 gram CO2e per omsatt krona 2013 till år 40 gram år 2020.