Max – ett av Sveriges mest hållbara företag

Luleå 2013-05-07 09:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Svenska konsumenter anser att Max är den restaurangkedja som är bäst i Sverige på att ta miljöansvar och socialt ansvar. Max utmärker sig också tydligt i hela näringslivet och klättrar från 18 till 10 plats i den totala rankingen i Sustainable Brand Index 2013.

– Max utmärker sig som ett företag som tar ansvar både socialt och för miljön. Vår undersökning visar att konsumenterna både tagit till sig av Max hållbarhetsarbete och att de gillar det, säger Erik Hedén, på Sustainable Brand Insight som genomfört undersökningen.

Sustainable Brand Index är en årlig undersökning av de största varumärkena på den svenska marknaden. I undersökningen ställs frågor till konsumenter om miljöansvar och socialt ansvarstagande baserat på FN:s 10 principer i Global Compact. Totalt har 228 företag rankats.

Konsumenterna har både svarat på om de känner till företagens hållbarhetsarbete och sedan fått svara på hur bra kvalitén är på arbetet. Max har det bästa kombinerade resultatet på dessa frågor i sin bransch. I samma kategori rankades 7-eleven, Burger King, McDonald’s, Pressbyrån, Sibylla och Subway.

– Hållbarhet handlar lika mycket om socialt engagemang som miljö och för oss är det en hjärtefråga. Vi måste alla dra vårt strå till stacken och jag hoppas vårt arbete kan inspirera andra att ta ansvar för ett mer hållbart samhälle, säger Christoffer Bergfors, vice vd på Max.

Max har i handling tagit ställning i klimatfrågan. Det handlar om att minska sin egen klimatpåverkan, underlätta för gäster att välja klimatsmarta alternativ genom märkning av menyn samt klimatkompensera för sin egen, sina leverantörers och jordbrukets klimatpåverkan. Klimatkompensering sker genom trädplantering i Afrika och har hittills resulterat i över en halv miljon träd.

Max är ett familjeföretag med den långsiktiga visionen att bli ett hållbart företag i ett hållbart samhälle. En stor del av arbetet handlar om Max roll som arbetsgivare. Under många år har företaget jobbat med ett mångfaldsprogram för att organisationen ska spegla den mix av människor som finns i samhället. Detta sker bland annat genom många års rekrytering av personer med funktionsnedsättningar. Sedan 2013 arbetar Max även med att aktivt rekrytera kandidater bland nyanlända när de söker chefer.

Fakta om undersökningen:

I undersökningen har ett riksrepresentativt urval på 9 000 personer deltagit. Svaren har samlats in via en webbenkät som genomfördes i december 2012 och januari 2013.

För mer information kontakta:

Erik Hedén, Sustainable Brand Insight
erik.heden@sb-insight.com

Tfn: 070-8651397