Många oroar sig för klimatförändringarna

Luleå 2011-05-30 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Majoriteten av de tillfrågade känner sig oroliga för klimatförändringarna. Nio av tio vill dessutom själva göra mer för en bättre miljö. Samtidigt vet de flesta inte hur de ska gå tillväga för att kompensera sina klimatutsläpp.
- Jag är personligen mycket orolig över klimatförändringarna, men jag vet att det går att göra skillnad - både som företag och privatperson. Därför vill vi göra det enkelt för våra gäster att klimatkompensera med ett sms, säger Richard Bergfors, vd på Max.

I undersökningen svarar 83 procent av de tillfrågade att de skulle kunna tänka sig att stödja ett projekt där träd planteras för att klimatkompensera. Det är också den lösning som Max har valt för att kompensera alla de koldioxidutsläpp som företaget och dess leverantörer orsakar från jord till bord. Arbetet sker i samarbete med Plan Vivo, en organisation som genomför projekt som både syftar till att minska fattigdom, skapa sysselsättning, skydda ekosystem och minska klimatutsläppen.

Enkäten om svenskarnas inställning till klimatfrågan genomfördes under april av undersökningsföretaget ISI Wissing. Den visade att hela 96 procent av de tillfrågade ansåg att det var viktigt att allmänheten engagerade sig i miljöfrågan. För Max är det därför viktigt att vara en förebild både i näringslivet och i samhället i stort.

- För att åstadkomma ekologisk hållbarhet måste alla dra sitt strå till stacken. Vi vill inspirera andra och det är glädjande att intresset för vårt miljöarbete ständigt ökar, säger Richard Bergfors, vd på Max.

Max startar nu en smidig sms-tjänst för att gästerna som besöker restaurangerna enkelt ska kunna bidra till Zero Missions verksamhet. Genom att skicka träd till 72120 skänker gästen 15 kronor till Zero Mission som hela beloppet oavkortat går till, Max står för alla administrativa kostnader. Femton kronor kompenserar för 200 kilo koldioxidutsläpp, vilket är vad genomsnittsvensken släpper ut per vecka, enligt Naturvårdsverket.

Läs mer om Plan Vivo på organisationens hemsida.