Kommentar angående Max interna månadsbrev

Luleå 2014-01-22 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32) Först och främst vill jag säga att Max är helt opolitiska. Men jag, liksom mina branschkollegor, måste arbeta för våra branschfrågor.

Max är ett öppet företag som bejakar mångfald, både när det gäller våra anställdas bakgrund och politiska ståndpunkter. Jag är uppriktigt oroad av följderna av höjda kostnader för att anställa och av höjd restaurangmoms.

Jag hoppas att man tänker om här. Och främst hoppas jag på att dessa två frågor dras tillbaka före valet så det inte ens blir några valfrågor över huvud taget. Det som skett i detta fall är en formulering som kan tolkas på ett sätt som jag aldrig avsåg. Inget kunde vara mig mer främmande än att försöka påverka medarbetarna politiskt. Jag kommer att fortsätta att vara oroad av innebörden av de två förslagen. Mitt engagemang för att skapa jobb är och förblir bestående. Jag tycker att det är viktigt att informera vår personal om frågor som berör vår bransch.

/Mvh Richard Bergfors, VD Max