<span> <p>Kommentar angående händelsen på Max i Kista</p> </span>

Luleå 2014-05-01 00:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32)

Med anledning av händelsen på Max i Kista den 1 maj då en gäst avvisades från restaurangen vill vi lämna följande information.

- Vi på Max blev mycket upprörda och besvikna när vi fick höra om vad som hänt på en av våra restauranger. Vi beklagar det inträffade och tar helt avstånd från all diskriminering. Vi har nu bett de berörda om ursäkt för händelsen, säger Pär Larshans, Hållbarhetschef på Max.

- Vi har jobbat med mångfald under många år och det är en av våra viktigaste värderingar. Max hälsar alla gäster välkomna oavsett kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, säger Pär Larshans.

- Vi klarlägger nu vad som inträffat och hur det kunde ske. Vi kommer sedan att vidta det åtgärder som krävs för att säkerställa att våra drygt 3 500 medarbetare på nästan 100 restauranger runt om i Sverige känner till våra värderingar och regler, säger Pär Larshans.

Redan dagen efter genomfördes information om företagets värdegrund på den aktuella restaurangen av vår hållbarhetschef Pär Larshans. Han har även fått möjlighet att å Max vägnar be om ursäkt för det inträffade till de avvisade gästerna.