<p><strong><em>Max överklagar dom:</em></strong><strong><em></em></strong></p> <p><strong>Klimatkompensation är inte en gåva</strong></p>

Luleå 2016-07-08 08:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31)

Den familjeägda hamburgerkedjan Max har tillsammans med flera av landets mest hållbarhetsdrivna företag fått avslag på skatteavdrag för klimatkompensation. Skatteverket och skattedomstolen har den senaste tiden betraktat klimatkompensation som en gåva. Ett beslut som Max väljer att överklaga. Tidigare har bland annat Saltå Kvarn överklagat.

Max försöker hitta sätt som gör att företaget kan fortsätta växa och öka sin omsättning utan att klimatpåverkan växer lika mycket. Därför vidtas ständigt åtgärder som minskar påverkan. Ett exempel är klimatmärkning av menyn, så att gästerna enkelt ska kunna göra klimatsmarta val. Ett annat exempel är lanseringen av fler vegetariska alternativ. Men hur små och stora insatser man än gör för att minska koldioxidutsläppen så kommer det aldrig att räcka fullt ut. Därför klimatkompenserar Max sedan 2008 för hela produktionskedjan - från jord till bord - via Plan Vivo-certifierade trädprojekt i Malawi och Uganda, två länder som drabbats hårt av klimatförändringar.

– För oss är klimatkompensation inte bara ett sätt att dra vårt strå till stacken när världen står inför stora utmaningar, det är också ett affärsövervägande. Vi lägger stora summor varje år på klimatkompensation, men vi vet att det lönar sig. Flera undersökningar bekräftar att svenska folket uppskattar företag som tar ansvar för att minska sin klimatpåverkan, och vi ser hur allt fler väljer Max framför konkurrenterna. I denna affär tror vi inte Skatteverket och Skattedomstolen kan bedöma affärsnyttan bättre än vad vi själva kan, säger Richard Bergfors, VD för Max Hamburgerrestauranger.

Sverige har höga ambitioner vad gäller klimatomställningen och för att lyckas måste alla bidra på alla möjliga sätt - även företagen. Företag kan, precis som Max, jobba för att minska sina utsläpp och klimatkompensera, men risken är stor att Skatteverket och Skattedomstolens beslut får en hämmande effekt på företagens klimatomställning. Att inte tillåta avdragsrätt för klimatkompensation är ett steg i helt fel riktning. Det ska vara lätt att göra rätt. Med dagens bristande insikt och förståelse för klimatkompensationens roll för företagen finns risk att Sverige missar chanser att stabilisera klimatet.

– Max kommer fortsätta klimatkompensera oavsett om vi får dra av kostnaden eller ej eftersom vi ser nyttan för oss som företag, för världen och för kommande generationer. Men vi tycker att det vore uppseendeväckande och felaktigt om den juridiska processen slår fast att klimatkompensation är en gåva. En gåva till vem? Kommande generationer? Till världen? Vi ser det som vår skyldighet att överklaga domen, säger Richard Bergfors.

Läs mer om kritiken mot möjligheten att göra avdrag för klimatkompensation här och här

För mer information kontakta:
Richard Bergfors, VD Max
richard.bergfors@max.se, 070-899 29 83