Information om felaktiga debiteringar under första veckan i juli

Luleå 2018-07-20 08:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31)

MAX vill informera om att på grund av ett fel hos vår betalleverantör har ett antal gäster blivit felaktigt debiterade för sina köp. Köpen gjordes under första veckan i juli.

Så snart vi  fick kännedom om problemet vidtogs åtgärder hos betalleverantören för att rätta till de tekniska problemen. 

Vi beklagar det inträffade och gäster som har frågor ber vi ta kontakt med oss på e-post: info@max.se och tydligt uppge den e-postadress vi kan använda för svar.