I mer än tio år har 7-10% av MAX nettovinst gått till fattigdomsbekämpning i utsatta länder

Stockholm 2019-06-27 10:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31)

Stiftelsen Rättvis Fördelning har verkat i det fördolda i drygt tio år. I samband med tioårsjubileet har Curt Bergfors, MAX huvudägare, beslutat att berätta om satsningen, som har fokus på fattigdomsbekämpning, katastrofhjälp och sjukvård i några av världens mest utsatta länder.

”Det handlar om att rädda liv – och förändra liv”, säger Curt Bergfors, grundare och arbetande styrelseordförande i Max Burgers AB.

Stiftelsen bildades 2009 efter att Curt Bergfors donerat 9 procent av aktierna i moderbolaget som stiftelsekapital. Det är preferensaktier med garanterat företräde till utdelning på minst 7 till 10 procent av MAX-koncernens årliga nettovinst. Redan innan stiftelsen bildades, från 2006, har motsvarande vinstandel gått direkt från företaget till fattigdomsbekämpning. Totalt har från början 267 Mkr före skatt avsatts från MAX till ändamålet. Utdelningen har växt med Max framgångar. Under de tre senaste åren har 100 Mkr delats ut till stiftelsen.

De projekt som stiftelsen driver eller stödjer syftar till att säkra utsatta människors basbehov, men på längre sikt också skapa förutsättningar för självförsörjning och på så sätt bryta fattigdomsspiralen. Utbildning och sjuk- och hälsovård är grundförutsättningar för att samhällen ska bli bärkraftiga.

De största bidragen har gått till att bygga och driva en SOS Barnby i Senegal med klinik för 20 000 patienter, till katastrofhjälp efter jordbävningen i Haiti 2010 och till att driva sjukvård med medicinskt ansvar för cirka 110 000 invånare på Haiti Central Plateau, den fattigaste delen av landet. Under åren har 61 Mkr fördelats till barnbyprojektet och 78 Mkr till Haiti, huvudsakligen via organisationen Medishare for Haiti.

”Detta är inte välgörenhet”, säger Curt Bergfors. ”Det är rättvis fördelning.”

Läs mer på
rattvisfordelning.org och på max.se/sv/Ansvar/Socialt-ansvar/?id=1232

För mer information kontakta:
Marita Wengelin, Head of PR MAX Burgers
marita.wengelin@max.se

Lovisa Haeger, PR-specialist MAX Burgers
lovisa.haeger@max.se
Telefon: 0705 88 95 03