MAX Burgers tillkännager hållbarhetsresultat för 2023

2024-06-24 06:21 (Uppdaterad 2024-06-24 06:23)

MAX Burgers har publicerat sin årliga hållbarhetsrapport med resultat för 2023. En höjdpunkt är lanseringen av Supreme Green, en god växtbaserad meny med låg klimatpåverkan. Lanseringen var både ett steg för att växa och för att nå målet om att varannan måltid ska vara utan rött kött. 

MAX vill göra världen lite godare, det handlar både om smaken och samhället. Företagets hållbarhetsarbete är brett och inkluderar Miljö, Hälsa, Rättvisa och Engagemang.  

– Förra årets globala rekordvärme visade att vi måste göra mer för klimatet. Trots att 2023 var ett tufft år med pandemi, lågkonjunktur och lägre andel vegetarianer, lanserade vi vår goda och klimatsmarta Supreme Green-meny. Det gjorde att vi slog rekord och nästan varannan måltid kom från annat än rött kött. Sedan 2015 har vi minskat matens klimatpåverkan med 28 procent men det mesta av jobbet har vi fortfarande framför oss, säger Kaj Török, hållbarhetschef på MAX Burgers. 

På väg mot målet om varannan måltid utan rött kött – positiva framsteg 2023  

MAX-koncernens försäljning av måltider utan rött kött nådde 46 procent 2023. Samtliga marknader ökade försäljningen av måltider utan rött kött med i genomsnitt 2 procentenheter jämfört med förra året, främst tack vare lanseringen av Supreme Green-menyn. 

  • MAX' restauranger i Danmark överträffade målet med 53 procent försäljning av måltider utan rött kött 2023. 
  • Sverige hade 47 procent av försäljningen av måltider utan rött kött, Polen hade 41 procent och Norge hade 43 procent. 
  • Den restaurang som sålde högst andel av måltider utan rött kött i hela koncernen var Medborgarplatsen i Stockholm med 58 procent. 

Andra höjdpunkter från 2023  

  • CO2e-utsläppen per omsatt krona minskar med 10 procent jämfört med 2022. Och utsläppen per 1 000 kcal är 1,9 kg CO2e (oförändrat från 2022). Mellan 2015 och 2022 minskade klimatpåverkan från maten med 28 procent per 1000 kcal. 
  • Andelen förnybara råvaror i MAX förpackningar ökar från 94 till 99 procent och återanvändbara muggar introduceras på den svenska marknaden. 
  • MAX blir den första restaurangkedjan i Sverige med FairPay-certifiering. 
  • 12,6 miljoner kWh laddades på MAX 254 laddstolpar. Det motsvarar 1 700 varv runt jordklotet och besparingen jämfört med om du kört med bensin eller diesel är 12 800 ton CO2e. 
  • Andelen sockerfri läsk ökar från 42 till 44 procent (på koncernnivå). 
  • MAX Sverige vann för 13:e året i rad sin branschkategori i båda undersökningarna "Sveriges grönaste varumärke" och "Sustainable Brand Index". MAX Danmark vann också "Sustainable Brand Index" för första gången. 
  • Sedan 2006 har 7-10 procent av MAX' årliga nettovinst delats ut till fattigdomsbekämpning och 2009 bildades stiftelsen Rättvis Fördelning. Hittills har 399 miljoner kronor före skatt avsatts från MAX till stiftelsen Rättvis Fördelning.  

Läs hela hållbarhetsrapporten för 2023 här.