Hållbarhet och mångfald i fokus i Almedalen

Luleå 2013-07-05 16:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:32)

Max är på plats i Almedalen den här veckan. Inte bara för att bjuda på goda hamburgare, utan för att inspirera och inspireras. Det har pratats mycket om mat och klimat samtidigt som jobb och tillväxt tveklöst varit i fokus.

Max Hamburgare har under lång tid bedrivit ett målinriktat arbete för att ta vara på varje individs möjligheter. En funktionsnedsättning kan bli en funktionsmöjlighet, och en mångkulturell miljö kan driva fram nya lösningar och ökad innovation. Det har visat sig särskilt värdefullt att utbilda våra chefer i att se möjligheter snarare än hinder hos våra medarbetare. Som en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare vill vi bidra till en arbetsmarknad som är öppen för alla oavsett bakgrund, kön, härkomst eller förmåga. För oss är det viktigt att ingen diskrimineras.

Under veckan har vi lyft frågan om hur vi som arbetsgivare måste anpassa arbetsplatsen för att bättre ta tillvara på dessa befintliga resurser i samhället som inte får en chans att komma in på arbetsmarknaden.

För tio år sedan inledde vi ett samarbete med Samhall. Vi behövde anställa fler med en särskild kompetens än vad som stod till buds på den ordinarie arbetsmarknaden. Vi tvingades bredda vårt sätt att rekrytera. På Samhall hittade vi medarbetare som hade precis rätt kompetens, men som fastnat i utanförskap på grund av någon funktionsnedsättning som inte påverkade deras möjlighet att göra ett utmärkt arbete som exempelvis serveringsvärd.

Idag arbetar hundratals personer med funktionsnedsättningar på våra restauranger och bidrar dagligen med affärskritiska insatser. Detta delade vi med oss av i en rad forum med andra företagsledare och även i en livesändning till FN:s flyktingorgan UNHCR.

Årets satsning - Chef 2018
I år inledde Max ett nytt samarbete med Arbetsförmedlingen där vi applicerar samma metod, se möjligheter – inte hinder, för att få in utlandsfödda på arbetsmarknaden och på så sätt undvika utanförskap och lång arbetslöshet. Vi är beroende av duktiga medarbetare på alla nivåer och målet är att under två års tid rekrytera en mängd utlandsfödda chefsämnen till Max. De börjar som alla andra som serveringsvärdar och genomgår Max Leadership Academy som övriga anställda. Förhoppningsvis når flera av dessa chefspositioner på våra restauranger och kan hjälpa oss att expandera vår verksamhet.

Vi tar inte ställning för eller emot något parti men tycker frågan är viktig ur ett samhällsperspektiv och som arbetsgivare har vi ett ansvar att bidra till en arbetsmarknad som är öppen för alla. Av egen erfarenhet vet vi att ju fler människor med olika ursprung och förmågor som vi inkluderar i verksamheten, ju bättre går det för vårt företag.

Utmärkelser
Under veckan har vi mottagit ett fint pris på plats i Almedalen – ”Förebildsföretaget 2013” ett topp företag, baserat på en undersökning av näringslivets miljöchefer. En undersökning som gjorts av Novus på uppdrag av Zero Mission, rankade oss högst när svenska folket tyckte till om vilka företag eller organisationer som tar mest aktivt miljöansvar. Vi vill vara ett företag där alla anställda är stolta över att jobba och vi är ett företag som ständigt jobbar på att bli bättre. Vi hoppas att genom att utbyta erfarenheter mellan näringsliv och politik tillsammans bidra till att fler människor får jobb baserat på deras förmåga och potential.

Vill du veta mer?
För dig som inte var där finns en video från ett av våra seminarium nedan. Vill du veta mer om vårt hållbarhetsarbete kontakta Pär Larshans, Hållbarhetschef på par.larshans@max.se