Christoffer Bergfors vinner priset Hållbart Ledarskap

Stockholm 2017-10-12 09:30 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31)

Christoffer Bergfors, vice VD och Sverigechef för Max Burgers, utsågs den 11 oktober till 2017 års vinnare av priset  Hållbart Ledarskap. Priset har delats ut av NMC, Nätverket för Hållbart Näringsliv, sedan 1999 och går till en person som med kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och bidragit till ett hållbart näringsliv. 

Juryns motivering:  ”2017 års vinnare av Hållbart Ledarskap. Under Christoffers kreativa och handfasta ledning har Max Burgers AB utvecklat en grön meny som haft större framgång än vad de själva ens vågat hoppas på. Under 2016 femdubblade de utbudet och lanserade också en helt vegansk burgare. Under 2017 lade Christoffer tillsammans med sin bror in en ny växel och utmanade hela branschen att bli mer hållbar. Företaget har länge arbetat systematiskt med inkludering och integrationsfrågor och Max har visat att det går att göra världen lite godare!”

 – Det är fantastiskt kul och hedrande att ta emot utmärkelsen för Hållbart Ledarskap.  Det är ett stort erkännande att vårt hållbarhetsarbete inspirerar andra och att vi gör skillnad, säger Christoffer Bergfors vice VD och Sverigechef på Max Burgers.

Max långa hållbarhetsarbete omfattar frågor inom hälsa, rättvisa och miljö. Som första restaurang i världen började Max klimatmärka menyn 2008 och har sedan dess klimatkompenserat för koldioxidutsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord.  Klimatkompensationen har resulterat i 1,4 miljoner planterade träd i Afrika, vilket motsvarar en bindning av koldioxid som om 160 000 bilar stod stilla under ett år.

Lanseringen av gröna burgare, lakto-ovo vegetariska och veganska, är den mest lönsamma produktlansering någonsin och som en direkt följd minskade Max sin klimatpåverkan med 10 procent per intjänad krona under 2016.

 – Vi har aldrig varit så lönsamma och vi har aldrig minskat vår klimatpåverkan mer. Den enskilt största anledningen är vår femdubbling av gröna burgare på menyn som ledde till att vi fyrdubblade försäljningen av gröna måltider under 2016. Vi hoppas nu att vårt klimatarbete får ännu större effekt när andra ser att det är lönsamt att minska sin klimatpåverkan, säger Christoffer Bergfors.

Max använder 100 procent svenskt nötkött, kyckling och bacon. Under 2016 betalade företaget 50 miljoner kronor mer för svenskt kött jämfört med EU råvara, vilket ses som en investering för miljön och goda burgare. Samtidigt är ett av företagets viktigaste mål att minska andelen rött kött.

– Vårt mål är att år 2022 ska minst hälften av försäljningen komma från burgare utan rött kött. Idag är det ungefär var tredje, och för två år sedan var det bara var nionde, så omställningen har gått snabbt, påpekar Christoffer Bergfors.

Max arbete med att anställa personer som annars står långt från arbetsmarknaden startade i början av 2000-talet. Fler än 150 medarbetare med olika funktionsvariationer har sedan dess övergått från Samhall till anställning i Max.  Även satsningen för att erbjuda nya svenskar arbete och därmed lättare kunna etablera sig i det svenska samhället pågår för fullt. 

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av NMC Nätverket för Hållbart Näringsliv för att belöna en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden. 2017 års jury består av: Anna Gedda, hållbarhetschef, H&M; Håkan Wirtén, generaldirektör, WWF; Johan Kuylenstierna, VD, Stockholm Environment Institute, Magnus Carlson, artist; Sandra Johansson, reporter, SvD Näringsliv; Ylva Öhrnell, ordförande, NMC. Bland tidigare pristagare finns Karl-Johan Persson, VD H&M, och Johan Söderström, VD ABB Sverige. 

Bilden: Christoffer Bergfors, vinnare av Hållbart Ledarskap 2017, flankerad av Ylva Öhrnell (till vänster i bild) styrelseordförande i NMC och av Kristina AtKisson (till höger i bild) generalsekreterare i NMC.