Arla, MAX och världen vann- nu blir klimatkompensation avdragsgill

Stockholm 2018-07-02 12:00 (Uppdaterad 2019-12-11 20:31) Fredag den 29 juni kom en dom från Högsta Förvaltningsdomstolen att ”ett företag som haft utgifter för klimatkompensation och marknadsfört kompensationen vid försäljningen av företagets produkter har medgetts avdrag såsom för marknadsföringskostnader.” 

Domen gäller för Arla och innebär en ändrad rättspraxis. MAX har ett i det närmaste identiskt fall hos Högsta Förvaltningsdomstolen. För MAX betyder segern återbäring från skatteverket för åren 2012 till 2017 men framförallt blir det nu 22 procent billigare för alla svenska företag att klimatkompensera.

– Vi har i många år drivit på för att det ska vara lätt att göra rätt när det gäller klimatfrågan. Vi är glada och lättade att klimatkompensation äntligen blivit avdragsgillt inte bara för oss utan för alla företag. Att rättspraxisen ändrats är en seger för jordens klimat, säger Richard Bergfors, VD på MAX Burgers.

MAX har klimatkompenserat för alla utsläpp från lantbrukarens jord till gästens bord sedan 2008. Den 14 juni 2018 expanderades ansvarstagandet och MAX blev först i världen med att lansera klimatpositiva burgare. Det innebär att hela MAX meny nu bidrar till att förbättra jordens klimat.

– Om vi ska kunna nå FN:s klimatmål om att hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader så räcker det inte bara med att minska utsläppen av klimatgaser. Det vi redan släppt ut måste också städas undan. Med den förändrade rättspraxisen blir det nu lättare för fler företag att skapa klimatpositiva produkter och det känns fantastiskt bra, säger Kaj Török, Informations och hållbarhetschef.

MAX hoppas inspirera fler företag att lansera klimatpositiva produkter och tjänster. Om fler hjälper till så är det möjligt att uppnå klimatmålen. Därför har MAX startat clipop.org en webbplats där konsumenterna ska kunna hitta klimatpositiva produkter och tjänster.

För mer information:
Kaj Török, Informations- och hållbarhetschef, kaj.torok@max.se, 070-216 39 89

Bakgrund:
MAX Burgers vill vara ett gott globalt exempel i klimatfrågan. Därför har MAX 1) restaurangbranschens bredaste klimatanalys, 2) genomfört 100-tals åtgärder för att minska klimatpåverkan och 3) gjort hela sin meny klimatpositiv genom att plantera träd som suger ned mer koldioxid från atmosfären än alla produkters sammanlagda utsläpp. MAX bedömde att det vore ett steg i fel riktning att inte tillåta företag att göra avdrag för klimatkompensation och valde därför att gå till domstol för att få sakfrågan prövad.