MAX trädplantering

Vi har arbetat hårt i många år för att minska vårt klimatavtryck och ändå har vi, precis som alla andra, långt kvar innan utsläppen hamnar på noll. Därför har vi sedan 2008 klimatkompenserat alla de utsläpp som uppstått i vår leverantörskedja.

Ett av de mest effektiva sätten att binda koldioxid är att återplantera träd och bevara skog. Genom fotosyntesen tar träden upp koldioxid som lagras i dess biomassa och i marken. Så har naturen jobbat i fyra miljarder år. Men det finns gränser för hur mycket koldioxid träd och växter kan ta upp. För att ta upp mer koldioxid från atmosfären behöver vi både plantera fler träd och bevara de skogar som finns.

Sedan 2008 har vi låtit plantera ca 1,9 miljoner träd, framförallt i projektet Trees for Global Benefits i Uganda som har fått pris av FN. Det motsvarar en yta på 6 000 fotbollsplaner eller som om vi tagit bort 230 000 bensinbilar från gatorna under ett år. Vi har valt trädprojekt som är certifierade enligt Plan Vivo-standaren eftersom den sätter både hållbar markanvändning och fattigdomsbekämpning i fokus. Att bekämpa fattigdom och skapa både kortsiktiga och långsiktiga nyttor för de människor som ingår i projekten så att de blir mindre sårbara, tycker vi är lika viktigt som att uppnå klimatnytta.

Vi tror på trädplantering men är också öppna för andra sätt att binda koldioxid på i framtiden. Vi är därför med i pilotprojektet Carbon Valley som innebär att matrester från vår restaurang i Ystad i södra Sverige används för att skapa biokol i en pyrolysugn hos Skånefrö i Östra Tommarp. Biokolet kvantifieras av företaget Ecoera och sprids sedan ut på Skönadals gård på Österlen.

Fem frågor om trädplantering

1. KOMMER TRÄDEN ATT STÅ KVAR FÖR EVIGT? Nej. Och det är inte meningen heller. När ett träd tas ned för att till exempel bli till en stol eller ett hus, så planteras nya träd som också binder koldioxid.

2. MEN OM DET BLIR SKOGSBRAND DÅ? Om ett stort antal träd dör i en eld, finns det tillräckligt med buffert av träd planterade på andra ställen så att rätt mängd koldioxid fortfarande är bunden. Det äldsta Plan Vivo-projektet är från 1994 och blomstrar fortfarande.

3. DET TAR TID FÖR TRÄD ATT VÄXA, ÄR DET VERKLIGEN RÄTT ATT TILLGODORÄKNA SIG KLIMATNYTTAN REDAN NU? Det tar ungefär 20 år för ett träd att bli fullvuxet, beroende på vilken art pratar om. Samtidigt kan de mänskliga utsläppen av klimatgaser ta 100 år på sig att verka. Det betyder att träden klarar av sitt jobb 80 år före utsläppen gör det.

4. KONKURRERAR TRÄDPLANTERING MED MATPRODUKTION? Nej. Småbrukarna som vill delta gör det frivilligt och bestämmer själva över sin mark. Men innan projektet drar igång säkrar Plan Vivo att det inte finns någon konflikt mellan produktion av grödor och träd. Dessutom ger träden direkta inkomster.

5. FÖRSÖKER MAX KÖPA SIG ETT RENT SAMVETE? Nej. Genom vår klimatkompensation tar vi direkt ansvar för våra utsläpp, samtidigt som vi arbetar med att minska vår klimatpåverkan. Det är inte antingen eller utan både och. Alla måste göra så mycket de kan för att bidra till att lösa klimatfrågan. Om vi inte hade klimatkompenserat hade vi tagit mindre ansvar.