Låg klimatpåverkan

Vårt fokus när det kommer till miljö är att skydda våra ekosystem. Även om vi jobbar brett med miljöfrågor tar vi ett särskilt ansvar för klimatet, vilket vi ser som vår tids största angelägenhet. Vi strävar efter att vara en global förebild när det gäller att ta itu med klimatkrisen. Internationellt sett är vi en liten aktör men vår storlek hindrar oss inte från att försöka vara så framgångsrika som det bara går i vårt klimatarbete. Vi vill inspirera andra att göra som vi.

Genom åren har vi vidtagit många åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i vår värdekedja och vi jobbar ständigt för att hitta nya sätt att minska våra utsläpp.

Nio åtgärder som har minskat utsläppen i vår värdekedja

  1. Gröna burgare har lägre klimatpåverkan än burgare med rött kött. Därför brukar vi säga att det bästa vi kan göra för klimatet är att få gröna burgare att smaka minst lika bra som de som är gjorda av rött kött. Läs om vår växtbaserade Delifresh Plant Beef här.
  2. Mindre än 1 % matsvinn på restaurangerna
  3. Maten är fri från palmolja
  4. 100 % grön el (i Sverige 100 % vindkraft sedan 2008)
  5. Förbrukad frityrolja omvandlas till biobränsle
  6. Energisparprogram på restauranger
  7. Gröna tjänstebilar
  8. Laddstationer för elbilar för våra gäster på flera restauranger i Sverige
  9. Onödiga förpackningar fasas ut och större andel förnybart förpackningsmaterial används.

Världens första klimatpositiva meny

2018 passade vi på att lansera världens första klimatpositiva meny. Det betyder att vi mäter 100% av vår värdekedjas utsläpp, vi minskar våra utsläpp så mycket vi kan och vi planterar träd som tar bort 110 % av våra utsläpp. Genom att göra menyn klimatpositiv går vi längre än den enda oberoende standard för klimatneutralitet (ISO 14021) som finns. Det handlar om att mäta bredare, minska utsläppen snabbare, och ta bort mer kol.

Vi minskar klimatavtrycket i vår värdekedja i linje med FN:s 1,5-gradersmål samtidigt som vi tar bort mer växthusgaser än hela vår värdekedja släpper ut. Läs mer om kriterierna för att bli klimatpositiv på clipop.org

Hur kan vi vara säkra på att burgarna blir klimatpositiva?

Vi följer världens enda oberoende standard för klimatneutralitet, ISO 14021. Men istället för att binda 100 procent CO2e som ingår i standarden så binder vi 110 procent för att våra burgare ska bli klimatpositiva. Vi låter varje år företaget EY göra en oberoende granskning för att kontrollera siffrorna. Bindningen av kol sker idag genom Plan Vivo-certifierade trädplanteringsprojekt i Afrika.

Här kan du läsa vår klimatanalys i sin helhet.

Binda kol

Sedan 2008 har vi tagit bort koldioxid från atmosfär motsvarande 100% av våra utsläpp. Sedan 2018 kompenserar vi för ytterligare 10%. Resultatet är att vi bidrar till att minska halterna av klimatgaser i atmosfären.

Att plantera träd och bevara våra skogar är effektiva sätt att ta bort koldioxid. Genom fotosyntesen tar träden upp koldioxid, vilken då lagras i biomassan och i jorden. Detta är ett system som har funnits i naturen i fyra miljarder år. Men det finns gränser för vad naturen och träden kan göra. Skogen måste bevaras och nya träd måste planteras. Sedan 2008 har MAX Burgers planterat cirka 3,26 miljoner träd, delvis genom projektet Trees for Global Benefits i Uganda. Det motsvarar en yta på 9 605 fotbollsplaner. Mängden koldioxid som träden binder motsvarar mängden koldioxid som 386 160 fossildrivna bilar släpper ut på ett år.

I vår Hållbarhetsrapport kan du läsa mer om hur vår trädplantering går till.