Miljö på MAX

Vi har arbetat brett med miljö över åren. Redan 1969 tog vi våra första registrerade miljöbeslut när Curt och Britta som grundade MAX, i den lilla gruvstaden Gällivare som ligger ovanför polcirkeln, valde att köpa en aluminiumlåda för återvinning av wellpapp i stället för vinterdäck. 

Mäta klimatpåverkan 

Varje år beräknar vi utsläppen av växthusgaser i hela vår värdekedja från lantbrukarens jord till gästens bord och till och med gästernas resor till och från restaurang (scope 1, 2 och 3).  Vi följer metoderna Greenhouse Gas Protocol och ISO 14067. Analysen är tredjepartsverifierad av EY. Den senaste klimatanalysen hittar du här.

Minska klimatpåverkan

Vi har minskat matens utsläpp med 30 % per 1 000 kilokalorier mellan 2015 och 2021 enligt World Resource Institute. Detta är i linje med FN:s 1,5-graders mål. 

 

Tio åtgärder som har minskat utsläppen i vår värdekedja

 1. Världens första klimatmärkta meny år 2008:
  För att göra det lätt för våra gäster att välja mat med låg klimatpåverkan hos oss. Vi redovisar klimatavtrycket för allt och de måltider som ligger under ett kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) märks med den blå symbolen ”Lågt CO2e”.
 2. Branschens bredaste utbud av gröna burgare med låg klimatpåverkan: Det viktigaste vi kan göra för klimatet är att se till att burgare med låg klimatpåverkan smakar minst lika bra som burgare med hög klimatpåverkan. Försäljningen av Gröna burgare, lakto-ovo eller helt växtbaserade, har ökat med 900 % mellan 2014 och 2021. 
 3. Endast cirka 1 % matsvinn i våra egna processer på restaurangerna.

 4. Maten är fri från palmolja.

 5. 100 % grön el (i Sverige 100 % vindkraft sedan 2008).
 6. Använd frityrolja säljs och omvandlas till biobränsle.
 7. Energisparprogram på restaurangerna.

 8. Gröna tjänstebilar.
 9. Laddstationer för elbilar för våra gäster.
 10. Onödiga förpackningar fasas ut och större andel återvunnet eller förnybart förpackningsmaterial används.

Binda koldioxid

Enligt FN:s Parisavtal måste mänskligheten både minska utsläppen radikalt och dessutom binda en del av den koldioxid som redan släppts ut till atmosfären för att ha en chans att klara av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grads uppvärmning 

Sedan 2008 har MAX Burgers låtit planterat drygt 3 miljoner träd i tropikerna på en yta motsvarande cirka 10 000 fotbollsplaner. Mängden koldioxid som träden binder motsvarar mängden koldioxid som cirka 390 000 fossildrivna bilar släpper ut på ett år.  

Att plantera träd är ett effektivt sätt att ta bort koldioxid. Genom fotosyntesen tar träden upp koldioxid som då lagras in i biomassan. Sedan 2018 finansierar MAX träd som binder motsvarande 110 % av hela vår värdekedjas utsläpp av klimatgaser.  

Träden är tredjepartsgranskade och certifierade enligt metodiken Plan Vivo. Lokalt bidrar träden till stärkta landrättigheter för de tusentals små markägare som planterar dem, men också till minskad fattigdom, minskad erosion, minskad torka och ökad biologisk mångfald. Du kan läsa mer om våra noga utvalda skogsbruksprojekt i Uganda, Nicaragua och Mexiko hos vår partner Zeromission. 

I vår Hållbarhetsrapport finns vårt hållbarhetsarbete mer utförligt beskrivet och i vår klimatanalys redogör vi för alla detaljer i våra klimatberäkningar.